1475
Waar moet je op letten
Gepubliceerd: 30-09-2012 Laatste update: 30-04-2017

Wie zelf een huis koopt of verkoopt, moet het zonder de expertise van een makelaar stellen. Dit vergroot het gevaar dat je een kat in de zak koopt of dat je geen geschikte koper voor je huis vindt. Maar ook hier geldt: als je er tijd en moeite in wilt steken, kun je het waarschijnlijk wel zonder makelaar stellen.

Mededelingsplicht van de verkoper
Als verkoper van een huis heb je een zogeheten mededelingsplicht. Je dient eventuele, niet- of slecht zichtbare, gebreken die jou bekend zijn te melden aan de (aspirant)koper voordat de koop is gesloten. Niet alleen de verborgen gebreken aan de woning zelf vallen onder de mededelingsplicht van de verkoper, ook moet je als verkoper aangeven of er sprake is van bodemverontreiniging, of of er geluid- of stankoverlast enzovoorts.

De mededelingsplicht geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn. Zaken die voor een koper gemakkelijk te achterhalen zijn, hoef je evenmin te melden. Wel moet je het laten weten als de Vereniging van Eigenaren belangrijke beslissingen aan het nemen is of net genomen heeft. Als de koper informatie wil over het functioneren van de VVE, dien je hem daarover in te lichten. Ook informatie over bouwvergunningen en bestemmingsplannen is verplichte kost.

Je hoeft alleen die informatie aan de koper te verstrekken waarvan je op de hoogte bent of kunt zijn. Bekend voorbeeld: als je niets van tuinieren weet, kan de koper niet verwachten dat je hem waarschuwt dat er geen rozen zullen groeien in de tuin.Aansprakelijk
Als je je huis verkocht en de koper ontdekt het verborgen gebrek, kan hij je daarvoor aansprakelijk stellen. De koper kan dan eisen dat je het gebrek herstelt of een schadevergoeding betaalt. In het ergste geval kan hij zelfs eisen dat de koop ongedaan wordt gemaakt.

Onderzoeksplicht van de koper
Tegenover die mededelingsplicht staat de onderzoeksplicht van de koper. Dit houdt in dat je als koper allerlei vragen moet stellen over de woning, het perceel en de omgeving, die de verkoper naar waarheid dient te beantwoorden. Een verkoper kan uiteraard - zie boven - slechts mededelen wat hij weet en waarvan hij het idee heeft dat dit belangrijk is voor de koper.

Keuring
De koper kan ook een bouwkundige keuring uitvoeren om aan zijn onderzoeksplicht te voldoen. Een bouwkundige keuring is zeker bij oude huizen nuttig. Je krijgt dan zicht op de staat van onderhoud, de eventuele gebreken en de kosten om het huis op te knappen. Handig, als je wilt voorkomen dat je een kat in de zak koopt of verwikkeld raakt in langdurige juridische procedures. Je staat bovendien wat steviger in je schoenen tijdens de prijsonderhandelingen. Een keuring kost om en nabij de 230 euro.

Als koper kun je (hoewel dit niet altijd verplicht is - het is niet helemaal duidelijk hoe ver je moet gaan in je onderzoeksplicht) vragen naar andere zaken, zoals het gedrag van directe buren (is er wel eens overlast?) en de relatie tussen de buurtbewoners.

Door: Jan Bletz


inspiratiebrochures1.png

Wonenonline


GRATIS woonstijlen STYLEGUIDE

styleguide-cover3.png

Ben je gepassioneerd over wonen en interieur? Ontdek met onze gratis Styleguide de woonstijlen van 2024! Dit E-book, gevuld met de laatste trends, tips en shop must-haves, is de sleutel tot het creëren van een uniek en trendy thuis.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en start direct met het realiseren van jouw stijlvolle droomhuis!

Ja, stuur mij de styleguide