Gepubliceerd: 30-08-2012 00:00
1435
Rente

De hypotheekrente is de prijs die u betaalt om geld te lenen. De rente bepaalt, naast de aflossing, hoe hoog uw maandlasten worden. Als de rente niet is vastgezet, dan kunnen renteschommelingen uw maandlasten beïnvloeden. Meer zekerheid voor de hoogte van uw maandlasten, krijgt u door de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Hoewel de rente belangrijk is, moet u zich bij de keuze van een hypotheek niet alleen laten leiden door de hoogte van de rente. De hypotheekvorm, de wijze en hoogte van de aflossing en de voorwaarden zijn andere belangrijke factoren in de keuze van een hypotheek.

Lage rentetarieven
Soms worden hypotheken aangeboden met een zeer lage rente. Vaak horen hier echter ook uitgeklede hypotheekvoorwaarden bij. De keus in rentevaste periodes is beperkter of de verhuisfaciliteit is uitgesloten. Ook worden soms lage rentetarieven geboden om klanten te trekken. Deze tarieven gelden echter slechts tot de eerste aanpassing, daarna geldt de normale rente.Nationale Hypotheek Garantie
Bij het afsluiten van uw hypotheek kunt u de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen. Deze garantie zorgt ervoor dat de rente en aflossing ook wordt betaald als u in financiële problemen komt. In dat geval wordt het huis verkocht en zorgt het Waarborgfonds ervoor dat de hypotheekschuld wordt afgelost. Als u een hypotheek afsluit met NHG, dan krijgt u een lagere rente. Deze ligt 0,2 tot 0,5 procent onder de marktrente. Er gelden echter wel bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Meer informatie over de NHG vindt u in Eigen huis, iets voor u? of via de site van de NHG.

Rentevast periode
Bij het afsluiten van een hypotheek moet u kiezen tussen een variabele of een vaste rente. De variabele rente is het laagst, maar kan per dag, maand of kwartaal worden aangepast aan de rente van dat moment. Een rentestijging voelt u dan dus direct in uw portemonnee. Wilt u zekerheid, dan kunt u de rente vastzetten. Dat kan voor één of voor dertig jaar. Als u voor een langere rentevaste periode kiest, dan betaalt u vaak een iets hogere rente.

Als de rentevast periode is afgelopen, dan mag u zonder boete van hypotheek veranderen. Anders moet u een nieuwe rentevaste periode bepalen. U ontvangt hierover één maand voor het verstrijken van de rentevaste periode bericht van uw geldverstrekker.

Als u eenmaal voor een bepaalde rentevaste periode heeft gekozen, dan kunt u deze na afloop van de periode wijzigen. U kunt dan kosteloos de rente voor de nieuwe periode vastzetten. U kunt echter ook de rente tussentijds aanpassen. Afhankelijk van de hoogte van de dan geldende rente wordt er dan wel of geen boete in rekening gebracht. Bereken dus vooraf of het wel voordelig is om de rente tussentijds aan te passen.

Bandbreedte van de rente
U kunt met uw geldverstrekker een bepaalde onder- en bovengrens van de rente afspreken. Dit zijn bandbreedtes. Binnen die grenzen mag de rente fluctueren en hebben de renteschommelingen geen effect op uw maandlasten. Stijgt de rente echter boven de bovengrens of daalt de rente onder de ondergrens, dan wordt de rente aangepast met de stijging respectievelijk daling boven of onder de gestelde bandbreedte.

Renteschommelingen
Stond in 1981 de hypotheekrente nog op circa 12 procent, in 1998 lag de rente op 6 procent. De rentestand kan dus flink schommelen. Afhankelijk van de hypotheekvorm en de voorwaarden die u kiest kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw maandlasten. Er zijn verschillende methoden waarmee u zich hiertegen kunt indekken:

banner-woontrends-2024-mag.png  • Door de rente vast te zetten voor een langere periode;

 

  • Door een technische voorziening in de spaarhypotheek is het effect van renteschommelingen op uw netto maandlasten vrijwel nihil. Doordat de rente en de premie zijn gekoppeld worden de renteschommelingen afgezwakt.

 

  • Via rentemiddeling.

   Via rentemiddeling. Dit is een berekeningsmethode die leidt tot een nieuwe rente. De huidige hypotheekrente en de resterende rentevaste periode zijn hierbij van belang. Door rentemiddeling werkt elk renteverschil maar voor een klein deel door. De rente die u betaalt wordt elk jaar voor een tiende deel aangepast aan de dagrente. Dit zorgt voor een afvlakking van de rentebewegingen.

 

  • Rentedrempels.

   Als u kiest voor een variabele rente, dan kunt u marges afspreken waarbinnen de rente mag schommelen. Binnen die bandbreedte heeft de rente geen invloed op uw maandlasten.

 

  • Rentebedenktijd.

   Hierbij heeft u de mogelijkheid om even af te wachten en de rente pas vast te zetten op het moment dat u het gunstig vindt. De bedenktijd kan één of twee jaar zijn en kan vooraf of achteraf worden vastgesteld. Heeft u de rente bijvoorbeeld twee jaar vastgezet met rentebedenktijd, dan kunt u op elk gewenst moment de rente voor een langere periode vastzetten. Heeft u daarentegen de rente voor twaalf jaar vastgezet, waarvan de laatste twee jaar met rentebedenktijd (achteraf), dan kunt in op elk gewenst moment in de laatste twee jaar een nieuwe rentevaste periode kiezen.

 

Rentesoorten
Er zijn twee verschillende rentedefinities: de nominale- en de effectieve rente. De nominale rente is de rente die u als hypotheeknemer per jaar betaalt. Het rentebedrag kunt u berekenen door het rentepercentage met uw hypotheekbedrag te vermenigvuldigen.

Bij de effectieve rente wordt rekening gehouden met de afsluitprovisie en het feit dat de rente niet jaarlijks, maar maandelijks wordt betaald. Dit betekent dat de effectieve rente altijd hoger is dan de nominale rente. Bij de effectieve rente wordt echter geen rekening gehouden met premies voor de levensverzekering en de hypotheekrenteaftrek.

Bron: Funda

Wonenonline


GRATIS woonstijlen STYLEGUIDE

styleguide-cover3.png

Ben je gepassioneerd over wonen en interieur? Ontdek met onze gratis Styleguide de woonstijlen van 2024! Dit E-book, gevuld met de laatste trends, tips en shop must-haves, is de sleutel tot het creëren van een uniek en trendy thuis.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en start direct met het realiseren van jouw stijlvolle droomhuis!

Ja, stuur mij de styleguide