1920
De koopovereenkomst

Voor de invoering van de nieuwe wet Koop Onroerende Zaken (1 september 2003) was een mondelinge toezegging voldoende voor een rechtsgeldige overeenkomst. De nieuwe wet geeft u als koper meer bedenktijd. Een mondelinge overeenkomst is niet meer rechtsgeldig.

Heeft u overeenstemming bereikt met de verkoper, dan ontvangt u een schriftelijk en getekende koopovereenkomst of een afschrift daarvan. Na ontvangst van de koopovereenkomst heeft u als koper drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat de volgende dag in. Let op: minstens twee van de drie dagen bedenktijd moeten werkdagen zijn (dus geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag). Ook mag de bedenktijd niet eindigen op zon dag. Overigens kunt u in overleg met de verkoper ook een langere termijn afspreken, korter is niet toegestaan.

U kunt binnen deze termijn, zonder opgaaf van reden, alsnog afzien van de koop. Deze extra bedenktijd geeft u tijd en ruimte om bijvoorbeeld aanvullend advies in te winnen of om u nog eens te beraden. De bedenktijd geldt niet voor de verkopende partij. Van koop is pas sprake als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Bedenkt u zich en wilt u van de koop afzien dan moet u dit de verkoper laten weten voor het verstrijken van de bedenktijd. Tip: zorg er voor dat u de ontbindingsverklaring kunt bewijzen, bijvoorbeeld door deze schriftelijk met een ontvangstbevestiging te versturen. Na de bedenktijd kunt u, zonder kosten, alleen nog van de koop af als u ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst heeft opgenomen.U kunt uw aankoop beschermen tegen beslaglegging, doorverkoop (aan een hogere bieder) of een faillissement van de verkoper. Hiertoe moet de notaris de koopovereenkomst inschrijven bij het Kadaster. De bescherming is gedurende zes maanden geldig vanaf het moment van inschrijving. Duurt de periode tussen koop en officiële overdracht langer dan zes maanden dan verloopt de bescherming.

We spraken al eerder van ontbindende voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

Financieringsvoorwaarden
In het koopcontract staan onder meer de prijs van het huis, de financieringsvoorwaarden en de tijd die u krijgt om de financiering rond te krijgen vermeld. Als u binnen die tijd geen passende financiering vindt, dan gaat de koop niet door. De verkoper mag op zijn beurt eisen dat er een clausule wordt opgenomen die stelt dat u er alles aan zult doen om de hypotheek te verkrijgen.

Aankoop- of bouwtechnische keuring
Als u de woning wilt laten keuren dan kunt u in het koopcontract vermelden dat bepaalde inspecties voltooid moeten zijn voordat het contract van kracht wordt. Als er constructiefouten of gebreken aan de installaties aan het licht komen heeft u het recht om de koop te annuleren of opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden.

Taxatie van de marktwaarde
Als u een hypotheek aanvraagt, dan is een professionele taxatie van de woning verplicht. Als hieruit blijkt dat de marktwaarde lager is dan de overeengekomen koopsom heeft dit tot gevolg dat u, mits deze ontbindende voorwaarde is opgenomen, het recht heeft uw bod in te trekken en dus de koop te ontbinden.

Ongedierte
Het is gebruikelijk dat de verkoper van een huis betaalt voor een controle op de aanwezigheid van ongedierte, zoals boktor of houtworm. U ontvangt dan een schriftelijke verklaring die stelt dat de woning vrij is van ongedierte en dat eventuele eerdere schade door ongedierte is hersteld.

Gezondheidsrisicos
U kunt vastleggen dat het huis wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van radon, een natuurlijk en reukloos gas, loodverf, asbest en formaldehyde. Ook kan het terrein worden getest op bodemverontreiniging.

Andere voorwaarden
Als u niets aan het toeval wilt overlaten, kunt u nog andere voorwaarden in het contract vastleggen. Bijvoorbeeld dat de gas- en waterleidingen, de verwarming en de elektrische installatie bij de oplevering van het huis in goede staat verkeren. Zonder deze clausule accepteert u het huis in de staat waarin het zich bevindt. Verder kunt u, om misverstanden te voorkomen, in het contract alles vermelden wat de eigenaar zal achterlaten.

Bron: Funda


GRATIS woonstijlen STYLEGUIDE

styleguide-cover3.png Nieuw: de gratis Wonenonline.nl woonstijlen styleguide. 27 pagina's woonstijlen, eigenschappen en handige shoptips zodat jij jouw favoriete woonstijl direct kunt toepassen in jouw interieur. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt de Styleguide binnen 15 minuten in je mailbox!

Ga jij voor een subtiele aanpassing of ga je voor een complete metamorfose?


Ja, stuur mij de gratis styleguide

GRATIS STYLEGUIDE

styleguide-cover1.png

27 pagina's woonstijlen, eigenschappen en handige shoptips zodat jij jouw favoriete woonstijl direct kunt toepassen in jouw interieur. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt de Styleguide binnen 15 minuten in je mailbox!

Ga jij voor een subtiele aanpassing of ga je voor een complete metamorfose?

Ja, stuur mij de gratis styleguide

Onze partners