Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat vrij komt bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, hout en kolen. Het zit ook in uitlaatgas en tabaksrook, maar het meest accute gevaar levert dit gas op wanneer het in je huis rondwaart. Koolmonoxide is gevaarlijk voor mensen omdat je door het inademen van koolmonoxide vergiftigd kunt raken. Een kleine concentratie van deze stof kan al nare gevolgen hebben. Vaak ongemerkt, want koolmonoxide kun je niet herkennen aan kleur, smaak of geur.

Elektrische ventilator

Alle toestellen op de Nederlandse markt moeten de zogenaamde CE-markering hebben. Dit verplichte keurmerk geeft aan dat het toestel is gekeurd volgens basiseisen die in de gehele Europese Unie van kracht zijn. Het gaat dan met name om veiligheid en een bepaald minimum rendement. De CE-markering is een soort paspoort waarmee producenten de artikelen vrij op de Europese markt kunnen verhandelen.

Nederlandse situatie
In Nederland (aardgasland bij uitstek) heeft de consument vaak behoefte aan meer informatie en worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit, rendement en milieu. Om daaraan tegemoet te komen kunt u kiezen voor een toestel dat ook is voorzien van het Gaskeurmerk of het Zonnekeur. Want dan weet u zeker dat het toestel aan hoge eisen voldoet, duurzaam functioneert en uitstekend presteert. Deze kwaliteitsmerken worden verleend door het onafhankelijke GASTEC Certification B.V. in Apeldoorn. Aan de hand van verschillende labels kunt u zien of een cv-toestel aansluit op uw persoonlijke wensen.

De Gaskeurmerken

Het Gaskeur HR-label
Een echte Hoog Rendement-ketel herkent u aan het Gaskeur HR-label. Op onpartijdige wijze is vastgesteld dat het rendement van het toestel minimaal 100% bedraagt (volgens de officiële Europese berekeningswijze. De HR-technologie heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor steeds hogere rendementen worden gehaald. Er zijn binnen het Gaskeur HRlabel daarom drie klassen. Naast HR 100 (rendement 100% of meer) is er HR 104 (104% of meer) en zelfs HR 107 (107% of meer). Een ketel die zuinig is met energie, is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw energierekening. Het verschil in het gasverbruik tussen een toestel met HR 107 en een gewone ketel kan oplopen tot maar liefst 25%.

Het CW-label heeft dus betrekking op het comfort van de warmwatervoorziening. Toestellen met Gaskeur CW voldoen aan belangrijke basiseisen met betrekking tot tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Daarnaast maakt het CW-label in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt. Dankzij een duidelijke indeling weet u direct voor welke toepassingen het toestel het meest geschikt is. Ook dit is door Gastec Certification oponafhankelijke wijze vastgesteld. De verschillende CW-toepassingsklassen zijn samengebracht in een overzichtelijke tabel. Door gebruik te maken van de tabel voorkomt u enerzijds het probleem, dat een toestel na installatie niet blijkt te voldoen aan de functies waarvoor het is aangeschaft. Anderzijds wordt een te grote capaciteit tegengegaan, met alle positieve gevolgen voor energiebesparing en het milieu.

Het Gaskeur CW-label
Bij een nieuw warmwatertoestel wilt u een zo hoog mogelijk comfort. Maar wanneer levert een warmwaterinstallatie het gewenste comfort? In eerste instantie is dit natuurlijk een persoonlijke zaak. Toch zijn er een paar aspecten die voor elke gebruiker van belang zijn. Bij de keuze van het toestel is het belangrijk om te kijken naar het aantal bewoners en hun comfortwensen. Zo zijn het aantal tappunten voor warm water belangrijk en ook of er op meerdere plaatsen tegelijk warm water gewenst is, speelt een rol bij de toestelkeuze. Om deze keuze te vergemakkelijken zijn er op de diverse toestellen Gaskeur-CW-labels aangebracht. CW staat voor Comfort Warm Water. Aan dit label kunt u de prestatie van het toestel aflezen. Het CW-label maakt in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt (zie tabel op pagina 19). Denk bij de aanschaf van een warmwatertoestel ook aan eventuele toekomstplannen zoals verbouwing of aan bijzondere watervragers, zoals een groot ligbad. Als de comforteisen bekend zijn, kunt u het toestel kiezen dat het beste bij uw woonsituatie past.

Het Gaskeur HRww-label
Het Gaskeur HRww-label gaat nog een stapje verder dan het Gaskeur CW-label. Het Gaskeur HRww-label combineert de comforteisen van het CW-label met een extra hoge rendementseis en een extra korte wachttijd. Voor u de garantie dat apparatuur die voorzien is van het HRww-label op bijzonder zuinige èn comfortabele wijze warm water produceert.

Het Gaskeur SV-label
Een toestel dat is voorzien van het Gaskeur SV-label (SV staat voor Schonere Verbranding) geeft aan dat u te maken hebt met een toestel dat een minimale hoeveelheid voor het milieu schadelijke stoffen uitstoot. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt bijvoorbeeld altijd NOx vrij, één van de veroorzakers van zure regen. Hoe hoger de vlamtemperatuur, hoe groter het percentage vrijgekomen NOx. Een toestel met het SV-label beschikt echter over een geavanceerde brander die de vlamtemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, zo laag mogelijk houdt.

Het Gaskeur NZ-label
Deze toestellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het Gaskeur NZ-label. Dit label is met name van belang indien u besluit tot de aanschaf van een zonneboilersysteem. Het is namelijk belangrijk om dit systeem te combineren met een cv-ketel die het NZ-label voert.

Het Gaskeur-label op het toestel
Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere Gaskeurlabels. Om aan te geven hoe een label er in de praktijk uitziet, geven we u hierbij een voorbeeld van een gastoestel dat is voorzien van alle Gaskeur-labels.

Het Gaskeur-label en de EPN
EPN staat voor Energie Prestatie Normering. In het Bouwbesluit (woningwet) wordt geëist dat elke nieuwbouwwoning in Nederland voldoet aan de eisen van de EPN. Het betreft hier een norm (NEN 5128) waarin staat hoe het energieverbruik van een woning kan worden bepaald. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eis voor de EPC wordt steeds verlaagd door de overheid, om zodoende het energieverbruik voor met name verwarming en warm water te verminderen. Voor het bepalen van de EPC van een woning maakt de norm gebruik van de mogelijkheden die de Gaskeur-labels bieden: HR-ketels worden, afhankelijk van hun label HR100, HR104 of HR107, in de EPN gewaardeerd. Heeft de ketel géén Gaskeur HR-label, dan moet een lager rendement worden ingevuld, waardoor de EPC van de woning stijgt. Hetzelfde geldt voor de tapwatervoorziening. De strenge rendementseis van het Gaskeur HRww-label resulteert in een goede waardering in de EPN en zodoende in een verlaging van de EPC. Een lage EPC is belangrijk, want als een woning op een te hoge EPC uitkomt, verleent de gemeente geen bouwvergunning.

Het Zonnekeur

Alleen een goed zonneboilersysteem krijgt Zonnekeu
Zonnewarmte is een aantrekkelijke energiebron. Het is schoon, stil en onuitputtelijk. Logisch dat steeds meer mensen voor zonne-energie kiezen. Bijvoorbeeld om met een zonneboilersysteem water op te warmen. Dat kan forse besparingen opleveren op het gebruik van elektriciteit en gas. En dat is natuurlijk weer een goede zaak voor het milieu.

Als u voor een zonneboilersysteem kiest, wilt u natuurlijk wel een systeem aanschaffen dat zo goed mogelijk presteert. Zon systeem herkent u aan het Zonnekeurlabel.

Tips voor veiligheid, besparing en milieu

Tip 1. Voor de verbranding van aardgas heeft elk verwarmingstoestel zuurstof nodig. Een onbelemmerde toevoer van lucht is daarbij een zwaarwegende voorwaarde. De manier waarop die verbrandingslucht wordt toegevoerd, verschilt per toestel. Gashaarden, geisers en oude CV-toestellen zijn over het algemeen open toestellen. Dit wil zeggen dat zij hun zuurstof voor het verbrandingsproces direct uit de lucht betrekken van de kamer waarin het toestel staat of hangt. In zon ruimte moet altijd genoeg verse lucht aanwezig zijn. De gevel moet ventilatie-openingen bevatten waardoor buitenlucht onbelemmerd naar binnen kan stromen.

Tip 2. Regelmatig onderhoud van het toestel is een vereiste. Onderdelen in een CV-toestel kunnen door het gebruik vervuilen en daardoor minder presteren. Met name bij beveiligingen is dit van belang. Maar ook een vuile brander met een slechte verbranding levert minder warmte en minder comfort.

Tip 3. Tegenwoordig is elke Nederlander zich ervan bewust dat hij of zij zuinig met energie moet omgaan. In huis betekent dit vooral dat de verwarmings- en warmwatertoestellen met beleid gestookt moeten worden. Een bewust gebruik begint al bij de keuze van het toestel. De berekening van de benodigde capaciteit speelt een cruciale rol. De erkende installateur kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Tip 4. Soms kunt u met kleine investeringen behoorlijke besparingen bereiken, zoals bij reparaties en regulier onderhoud. Dit zijn weliswaar directe kosten, maar ze leveren op de langere termijn vrijwel altijd geld op. Een ander voorbeeld is de spaardouche of de doorstroombegrenzer op kranen. Hierdoor gaat het tapdebiet omlaag. Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, zorgen voor een onnodig verhoogd water- en energieverbruik.

Tip 5. Door logisch na te denken over energieverbruik, kunt u nog opvallende besparingen realiseren.

Onderhoud aan uw gastoestellen is zeer belangrijk. Het blijkt dat de meeste klachten aan gastoestellen voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. De jaarlijkse controle zorgt ervoor dat de veiligheid van het toestel gewaarborgd blijft en dat uw gastoestel niet vroegtijdig vervangen hoeft te worden omdat er geen onderhoud was gedaan. Problemen die uiteindelijk tot een storing kunnen leiden worden veelal bij een onderhoudsbeurt opgemerkt. Bij goed en jaarlijks onderhoud zal de levensduur merkbaar verlengd worden.

Bij aanvang van en tijdens het stookseizoen worden we soms weer opgeschrikt door gevallen van koolmonoxidevergiftiging door toedoen van ondegelijke, slecht/niet onderhouden gasapparatuur of ondegelijke ventilatie in de ketelruimtes. Gevaarlijke situatie kunnen zich voordoen bij vervuilde branders, warmtewisselaar en niet juist afgestelde branderdruk. Hierdoor kan het zeer giftige koolmonoxide (CO) zich in de verbrandingsgassen bevinden. Door onderhoud is de kans op uitvallen van de ketel door een defect onderdeel zoals b.v. ontsteker, thermokoppel tot een minimum beperkt. Een deel van de kosten van de onderhoudsbeurt verdient u vaak weer terug doordat de branderdrukken tijdens de onderhoudsbeurt ook weer volgens de opgegeven waardes worden afgesteld.

Bij onderhoud zijn de volgende zaken van belang: controleren en indien nodig reinigen van rookgas afvoerbuis, warmtewisselaar, venturis, hoofd- en waakvlambrander en gasfilter. Testen van regel- en beveiligingsapparatuur branderdruk en waakvlam en zonodig bijstellen hiervan. Tevens dienen de luchttoevoer en ontluchting te worden gecontroleerd op voldoende doorlaat. De ruimte waar het gastoestel zich bevindt dient geïnspecteerd te worden om het veilig functioneren te waarborgen.

Een vrolijk gekleurde radiator voor in de kinderkamer of juist eentje met theatrale, barokke kenmerken? Met het nieuwe Play-concept laat Jaga, specialist in verwarmingsoplossingen, zien dat radiatoren zeer uiteenlopende vormen kunnen aannemen. Play geeft letterlijk volop speelruimte om de radiator in elk denkbaar interieur of decor in te passen.

Het speelse en verrassende karakter van Play ontstaat vooral door de MDF-gelakte omkasting met zacht afgeronde hoeken. Daarbij kan de consument - naar smaak - kiezen voor een breed aanbod van vormen en kleuren. Elke radiator is bovendien afgewerkt met een slim geïntegreerde thermostaatknop die naadloos past in de decoratieve lijnen van Play.

Hartverwarmend

Play combineert deze designmogelijkheden met technisch hoogwaardige en zuinige Low-H2O-technologie. Elke radiator kan horizontaal én verticaal worden opgehangen. Met de MDF-omkleding geeft het Play-concept bovendien een decoratief antwoord op de stijgende tarieven van staal. Dat maakt Play tot het tegengestelde van een koud massaproduct, namelijk een hartverwarmende radiator met persoonlijkheid.

Innovatief denken en creëren

Onlangs won het Play-concept tijdens de vakbeurs VSK de STS Design Product Award. Deze prijs wordt door het vakblad Sanitair & Tegel Specialist uitgereikt aan de fabrikant die het beste in staat is om technische én uiterlijke hoogstandjes te combineren. Na Heatwave, de modulair op te bouwen designradiator, is Play dan ook opnieuw een opvallend voorbeeld van innovatief denken en creëren door Jaga.

Het rendement van een toestel is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die in het aardgas bij verbranding vrijkomt en de hoeveelheid energie die door het toestel wordt afgegeven. De energie kan worden afgegeven aan het water dat door de centrale verwarming stroomt, of aan het warm water dat uit de kraan stroomt.

De verbrandingsgassen die worden gevormd bevatten water in stoomvorm! Er zijn cv toestellen die de warmte die in de stoom aanwezig is voor een groot deel benutten. Dit kan doordat de stoom in het toestel condenseert. Tijdens dit condenseren wordt extra warmte afgegeven aan het cv toestel. Het condenswater wordt opgevangen en afgevoerd naar de riolering. Een condenserend cv-toestel wordt ook wel een Hoog Rendement (HR) toestel genoemd. Bij een Verbeterd Rendement toestel wordt meer dan 80% van het aardgas effectief omgezet in warmte. Een Hoog Rendement toestel haalt zelfs meer dan 90%.

Wat in de autobranches heel normaal is, durft de verwarmingsbranche zelden aan: het laten zien van prototypes. Radiatorfabrikant Jaga vormt daarop al enkele jaren een gunstige uitzondering. Met de HEAT WAVE toonde Jaga dat radiatoren geen strakke elementen in huis of kantoor hoeven zijn.

Voor de derde keer liet Jaga tijdens een beurs prototypes zien. Uit eerdere reacties is gebleken dat het publiek dit op prijs stelt en meedenkt, en soms zelfs met nieuwe ideeën komt. Het is de manier waarop bijvoorbeeld in de autobranche al tientallen jaren met succes wordt gewerkt. Gezien het toenemende belang dat mensen hechten aan hun wooncomfort, vindt Jaga dat deze manier van werken ook in de klimaatbeheersingsbranche heel gewoon zou moeten zijn.

HEAT WAVE

Dit concept van Jaga en Joris Laarman toont aan dat decoratieve radiatoren en functionaliteit uitstekend samengaan. In een tijd van wikkekeur en opportunisme ben ik op zoek gegaan naar een sierlijk, maar ook nuttige vormgeving, zegt Laarman erover. Modernistische functionaliteit en postmoderne uitbundigheid moeten elkaar niet uitsluiten. Ik wil aantonen dat functionele denkers ook af en toe stilistisch zondigen en dat sobere ontwerpen niet altijd functioneler zijn dan de meer decoratieve vormen. Bijzonder aan de HEAT WAVE is bovendien het materiaalgebruik. Het barokke ontwerp is gemaakt van met glasvezel versterkt beton en aluminium, een combinatie die zich een verrassend goede warmtegeleider toont. Daarnaast is het een modulair systeem met vier basiselementen die willekeurig gecombineerd kunnen worden. Daardoor is het mogelijk om de uiteindelijke vorm een persoonlijke tint te geven.

Veel mensen hebben nog nooit gehoord van Lage Temperatuur Verwarming (LTV). En dat is jammer.Want LTV-systemen verbruiken niet alleen veel minder energie dan de traditionele hoge temperatuur systemen. Ze bieden ook meer comfort. Bovendien komen huisstofmijt en zwevende stofdeeltjes veel minder voor in een vertrek dat wordt verwarmd met LTV. Niet voor niets zijn bewoners van een woning met een LTV-systeem er over het algemeen erg tevreden over.

Hoewel nog vrij onbekend is LTV niet nieuw. Integendeel, de Romeinen maakten er in de oudheid al gebruik van. Publieke badhuizen, maar ook de woningen van vermogende Romeinen werden verwarmd met vloerverwarming. De met een houtvuur opgewarmde lucht werd via luchtkanalen en holle vloeren door de woning geleid en zorgde er zo voor dat de vertrekken aangenaam werden verwarmd. De aangename en comfortabele temperatuur binnenshuis is ook nu nog één van de meest opvallende eigenschappen van LTV in combinatie met vloer- en wandverwarming.

Lekker warm
Als iemand zegt dat het in een vertrek aangenaam of lekker warm is, heeft dat met twee factoren te maken: de stralingstemperatuur en de luchttemperatuur. In de praktijk blijkt dat de meeste mensen een lage luchttemperatuur prettig vinden. Daarnaast geldt dat stralingswarmte van grote oppervlakken als aangenaam worden ervaren. LTV, en dan met name in combinatie met vloerof wandverwarming, verhoogt het comfort. Bovendien verwarmt deze combinatie het vertrek gelijkmatiger en veroorzaakt het minder luchtcirculatie.

Gezond warm
Een bijkomend voordeel van een met LTV verwarmde woning is dat het binnenmilieu aanzienlijk verbeterd. Omdat in een vertrek dat wordt verwarmd met LTV in combinatie met vloer- en wandverwarming de luchtsnelheden lager zijn, is er ook minder stofcirculatie. Uit onderzoek blijkt dat gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door huisstofmijt en zwevende stofdeeltjes in de binnenlucht, spectaculair afnemen als een vertrek wordt verwarmd met LTV. Wie dus een allergeenarme woning wil, kan het beste kiezen voor LTV in combinatie met vloerverwarming.

Hoe werkt LTV?
Bij verreweg de meeste centrale verwarmingssystemen heeft het water dat de radiator inkomt een temperatuur van 90 graden en meet het water dat de radiator verlaat 70 graden. Een LTV-systeem, daarentegen, kent aanvoerwatertemperaturen van maximaal 55 graden en retourtemperaturen van circa 45 graden. Om binnenshuis toch de gewenste temperatuur te bereiken, moeten bij LTV speciale afgiftesystemen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn vloer- en wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren en LT-luchtverwarming. Voor het opwekken van warmte voor een LTV-systeem bestaan tal van mogelijkheden, zoals een HR-ketel, warmtepomp en zonneverwarmingsinstallatie. Toepassing van een LTVsysteem leidt al gauw tot een energiebesparing van enkele tot tientallen procenten.

Leven is mensen ontmoeten, ideeën uitwisselen, andere culturen leren kennen.” De Crossroads radiator staat symbool voor deze verrijkende ontmoetingen.

Met de Crossroads wou schepper/ambachtsman Nicole Partas een teken creëren voor deze “verwarmende” ontmoetingen tussen mensen en culturen. Bewust werd het ruwe/ schitterende metaal zichtbaar gelaten als symbool voor de pure ervaringen van het leven.

De Crossroads is een hoogkwalitatieve radiator gesmeed volgens de allerhoogste eisen. Deze radiator kan zonder probleem aangesloten worden op elk centraal verwarmingssysteem.

Gemaakt van vuur en gesmeed met passie, de Crossroads straalt haar exotische warmte uit, in vorm en functie.

Design: Nicole Partas

MOON: passionele warmte

“Moon is zoals samba”, zegt schepper/ambachtsman Nicole Partas. Hij wou de zwoele sfeer tijdens een nacht in Rio de Janeiro vol samba en passie vatten in een uniek stuk. Hij ontwikkelde een volledig nieuwe manier om naar “warmte” te kijken. De zoektocht leidde hem uiteindelijk tot de Moon, een radiator met schijnbaar immer bewegende lijnen vol spanning en warmte.

Met deze radiator, de Moon, biedt Oreca-design de wereld een hoogperformante unieke design radiator, vervaardigd uit een mineraalcomposiet volgens een gepatenteerde productiewijze.

Het toestel kan zonder probleem geïntegreerd worden in elk centraal verwarmingssysteem.

De Moon verwarmt niet enkel letterlijk je woning, het is een exclusief werk dat elke ruimte verrijkt met haar zwoele, Zuid-Amerikaanse uitstraling.

De ideale oplossing voor L- en Z-kamerwoningen, zo kan de nieuwe radiator Iguana Angula van Jaga best worden genoemd. De Angula gaat namelijk letterlijk het hoekje om. Dat biedt de mogelijkheid om op twee binnenmuren die haaks op elkaar staan één radiator op te hangen die zorgt voor warmte-uitstraling naar twee delen van de ruimte. Met zijn moderne ontwerp is de Angula dan ook niet alleen bron van aangename warmte, maar ook figuurlijk het zonnetje in huis. De ideale oplossing voor L- en Z-kamerwoningen, zo kan de nieuwe radiator Iguana Angula van Jaga best worden genoemd. De Angula gaat namelijk letterlijk het hoekje om. Dat biedt de mogelijkheid om op twee binnenmuren die haaks op elkaar staan één radiator op te hangen die zorgt voor warmte-uitstraling naar twee delen van de ruimte. Met zijn moderne ontwerp is de Angula dan ook niet alleen bron van aangename warmte, maar ook figuurlijk het zonnetje in huis.

De Angula maakt aan zijn binnenzijde een hoek van negentig graden. Niet precies in het midden, maar op ongeveer een derde van de totale breedte. Daardoor is er op één van beide binnenmuren maar een relatief klein gedeelte van de radiator te zien. Het biedt de mogelijkheid om de oppervlakte van de wand ook nog voor andere doeleinden te benutten, terwijl dat deel van de kamer toch van aangename stralingswarmte wordt voorzien.

Met de introductie van de Angula voegt Jaga weer een nieuw model toe aan de uitgebreide serie Iguana-radiatoren. Deze kunnen onder meer in de hoek en rond pilaren worden geplaatst, en het is mogelijk om een aantal van de modellen te voorzien van planchets, handdoekhouders of kapstokken. Voor alle radiatoren in de Iguana-serie geldt dat ze in de meest uiteenlopende maten en kleuren kunnen worden uitgevoerd.

Iguana Plus
Sinds kort heeft Jaga de Iguana ook in een Plus-uitvoering. Door toevoeging van een zijplaat levert de radiator tot wel 40 procent meer warmte. Daardoor is voor hetzelfde vermogen een kleinere radiator voldoende, of kan de watertemperatuur drastisch omlaag. Iguana Plus is dan ook extra zuinig met grondstoffen, energie, water en ruimte, terwijl aan het comfort geen enkele concessie wordt gedaan. De Angula is alleen verkrijgbaar binnen het assortiment van de Iguana Plus. De Angula maakt aan zijn binnenzijde een hoek van negentig graden. Niet precies in het midden, maar op ongeveer een derde van de totale breedte. Daardoor is er op één van beide binnenmuren maar een relatief klein gedeelte van de radiator te zien. Het biedt de mogelijkheid om de oppervlakte van de wand ook nog voor andere doeleinden te benutten, terwijl dat deel van de kamer toch van aangename stralingswarmte wordt voorzien.

Met de introductie van de Angula voegt Jaga weer een nieuw model toe aan de uitgebreide serie Iguana-radiatoren. Deze kunnen onder meer in de hoek en rond pilaren worden geplaatst, en het is mogelijk om een aantal van de modellen te voorzien van planchets, handdoekhouders of kapstokken. Voor alle radiatoren in de Iguana-serie geldt dat ze in de meest uiteenlopende maten en kleuren kunnen worden uitgevoerd.

Iguana Plus
Sinds kort heeft Jaga de Iguana ook in een Plus-uitvoering. Door toevoeging van een zijplaat levert de radiator tot wel 40 procent meer warmte. Daardoor is voor hetzelfde vermogen een kleinere radiator voldoende, of kan de watertemperatuur drastisch omlaag. Iguana Plus is dan ook extra zuinig met grondstoffen, energie, water en ruimte, terwijl aan het comfort geen enkele concessie wordt gedaan. De Angula is alleen verkrijgbaar binnen het assortiment van de Iguana Plus.