1131
keurmerken verwarming

Alle toestellen op de Nederlandse markt moeten de zogenaamde CE-markering hebben. Dit verplichte keurmerk geeft aan dat het toestel is gekeurd volgens basiseisen die in de gehele Europese Unie van kracht zijn. Het gaat dan met name om veiligheid en een bepaald minimum rendement. De CE-markering is een soort paspoort waarmee producenten de artikelen vrij op de Europese markt kunnen verhandelen.

Nederlandse situatie
In Nederland (aardgasland bij uitstek) heeft de consument vaak behoefte aan meer informatie en worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit, rendement en milieu. Om daaraan tegemoet te komen kunt u kiezen voor een toestel dat ook is voorzien van het Gaskeurmerk of het Zonnekeur. Want dan weet u zeker dat het toestel aan hoge eisen voldoet, duurzaam functioneert en uitstekend presteert. Deze kwaliteitsmerken worden verleend door het onafhankelijke GASTEC Certification B.V. in Apeldoorn. Aan de hand van verschillende labels kunt u zien of een cv-toestel aansluit op uw persoonlijke wensen.

De Gaskeurmerken

Het Gaskeur HR-label
Een echte Hoog Rendement-ketel herkent u aan het Gaskeur HR-label. Op onpartijdige wijze is vastgesteld dat het rendement van het toestel minimaal 100% bedraagt (volgens de officiële Europese berekeningswijze. De HR-technologie heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor steeds hogere rendementen worden gehaald. Er zijn binnen het Gaskeur HRlabel daarom drie klassen. Naast HR 100 (rendement 100% of meer) is er HR 104 (104% of meer) en zelfs HR 107 (107% of meer). Een ketel die zuinig is met energie, is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw energierekening. Het verschil in het gasverbruik tussen een toestel met HR 107 en een gewone ketel kan oplopen tot maar liefst 25%.

Het CW-label heeft dus betrekking op het comfort van de warmwatervoorziening. Toestellen met Gaskeur CW voldoen aan belangrijke basiseisen met betrekking tot tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Daarnaast maakt het CW-label in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt. Dankzij een duidelijke indeling weet u direct voor welke toepassingen het toestel het meest geschikt is. Ook dit is door Gastec Certification oponafhankelijke wijze vastgesteld. De verschillende CW-toepassingsklassen zijn samengebracht in een overzichtelijke tabel. Door gebruik te maken van de tabel voorkomt u enerzijds het probleem, dat een toestel na installatie niet blijkt te voldoen aan de functies waarvoor het is aangeschaft. Anderzijds wordt een te grote capaciteit tegengegaan, met alle positieve gevolgen voor energiebesparing en het milieu.

Het Gaskeur CW-label
Bij een nieuw warmwatertoestel wilt u een zo hoog mogelijk comfort. Maar wanneer levert een warmwaterinstallatie het gewenste comfort? In eerste instantie is dit natuurlijk een persoonlijke zaak. Toch zijn er een paar aspecten die voor elke gebruiker van belang zijn. Bij de keuze van het toestel is het belangrijk om te kijken naar het aantal bewoners en hun comfortwensen. Zo zijn het aantal tappunten voor warm water belangrijk en ook of er op meerdere plaatsen tegelijk warm water gewenst is, speelt een rol bij de toestelkeuze. Om deze keuze te vergemakkelijken zijn er op de diverse toestellen Gaskeur-CW-labels aangebracht. CW staat voor Comfort Warm Water. Aan dit label kunt u de prestatie van het toestel aflezen. Het CW-label maakt in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt (zie tabel op pagina 19). Denk bij de aanschaf van een warmwatertoestel ook aan eventuele toekomstplannen zoals verbouwing of aan bijzondere watervragers, zoals een groot ligbad. Als de comforteisen bekend zijn, kunt u het toestel kiezen dat het beste bij uw woonsituatie past.

Het Gaskeur HRww-label
Het Gaskeur HRww-label gaat nog een stapje verder dan het Gaskeur CW-label. Het Gaskeur HRww-label combineert de comforteisen van het CW-label met een extra hoge rendementseis en een extra korte wachttijd. Voor u de garantie dat apparatuur die voorzien is van het HRww-label op bijzonder zuinige èn comfortabele wijze warm water produceert.

Het Gaskeur SV-label
Een toestel dat is voorzien van het Gaskeur SV-label (SV staat voor Schonere Verbranding) geeft aan dat u te maken hebt met een toestel dat een minimale hoeveelheid voor het milieu schadelijke stoffen uitstoot. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt bijvoorbeeld altijd NOx vrij, één van de veroorzakers van zure regen. Hoe hoger de vlamtemperatuur, hoe groter het percentage vrijgekomen NOx. Een toestel met het SV-label beschikt echter over een geavanceerde brander die de vlamtemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, zo laag mogelijk houdt.

Het Gaskeur NZ-label
Deze toestellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het Gaskeur NZ-label. Dit label is met name van belang indien u besluit tot de aanschaf van een zonneboilersysteem. Het is namelijk belangrijk om dit systeem te combineren met een cv-ketel die het NZ-label voert.

Het Gaskeur-label op het toestel
Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere Gaskeurlabels. Om aan te geven hoe een label er in de praktijk uitziet, geven we u hierbij een voorbeeld van een gastoestel dat is voorzien van alle Gaskeur-labels.

Het Gaskeur-label en de EPN
EPN staat voor Energie Prestatie Normering. In het Bouwbesluit (woningwet) wordt geëist dat elke nieuwbouwwoning in Nederland voldoet aan de eisen van de EPN. Het betreft hier een norm (NEN 5128) waarin staat hoe het energieverbruik van een woning kan worden bepaald. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eis voor de EPC wordt steeds verlaagd door de overheid, om zodoende het energieverbruik voor met name verwarming en warm water te verminderen. Voor het bepalen van de EPC van een woning maakt de norm gebruik van de mogelijkheden die de Gaskeur-labels bieden: HR-ketels worden, afhankelijk van hun label HR100, HR104 of HR107, in de EPN gewaardeerd. Heeft de ketel géén Gaskeur HR-label, dan moet een lager rendement worden ingevuld, waardoor de EPC van de woning stijgt. Hetzelfde geldt voor de tapwatervoorziening. De strenge rendementseis van het Gaskeur HRww-label resulteert in een goede waardering in de EPN en zodoende in een verlaging van de EPC. Een lage EPC is belangrijk, want als een woning op een te hoge EPC uitkomt, verleent de gemeente geen bouwvergunning.

Het Zonnekeur

Alleen een goed zonneboilersysteem krijgt Zonnekeu
Zonnewarmte is een aantrekkelijke energiebron. Het is schoon, stil en onuitputtelijk. Logisch dat steeds meer mensen voor zonne-energie kiezen. Bijvoorbeeld om met een zonneboilersysteem water op te warmen. Dat kan forse besparingen opleveren op het gebruik van elektriciteit en gas. En dat is natuurlijk weer een goede zaak voor het milieu.

Als u voor een zonneboilersysteem kiest, wilt u natuurlijk wel een systeem aanschaffen dat zo goed mogelijk presteert. Zon systeem herkent u aan het Zonnekeurlabel.

Tips voor veiligheid, besparing en milieu

Tip 1. Voor de verbranding van aardgas heeft elk verwarmingstoestel zuurstof nodig. Een onbelemmerde toevoer van lucht is daarbij een zwaarwegende voorwaarde. De manier waarop die verbrandingslucht wordt toegevoerd, verschilt per toestel. Gashaarden, geisers en oude CV-toestellen zijn over het algemeen open toestellen. Dit wil zeggen dat zij hun zuurstof voor het verbrandingsproces direct uit de lucht betrekken van de kamer waarin het toestel staat of hangt. In zon ruimte moet altijd genoeg verse lucht aanwezig zijn. De gevel moet ventilatie-openingen bevatten waardoor buitenlucht onbelemmerd naar binnen kan stromen.

Tip 2. Regelmatig onderhoud van het toestel is een vereiste. Onderdelen in een CV-toestel kunnen door het gebruik vervuilen en daardoor minder presteren. Met name bij beveiligingen is dit van belang. Maar ook een vuile brander met een slechte verbranding levert minder warmte en minder comfort.

Tip 3. Tegenwoordig is elke Nederlander zich ervan bewust dat hij of zij zuinig met energie moet omgaan. In huis betekent dit vooral dat de verwarmings- en warmwatertoestellen met beleid gestookt moeten worden. Een bewust gebruik begint al bij de keuze van het toestel. De berekening van de benodigde capaciteit speelt een cruciale rol. De erkende installateur kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Tip 4. Soms kunt u met kleine investeringen behoorlijke besparingen bereiken, zoals bij reparaties en regulier onderhoud. Dit zijn weliswaar directe kosten, maar ze leveren op de langere termijn vrijwel altijd geld op. Een ander voorbeeld is de spaardouche of de doorstroombegrenzer op kranen. Hierdoor gaat het tapdebiet omlaag. Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, zorgen voor een onnodig verhoogd water- en energieverbruik.

Tip 5. Door logisch na te denken over energieverbruik, kunt u nog opvallende besparingen realiseren.  • Controleer uw gas- en waterverbruik op gezette tijden. Zo ziet u direct of uw installatie op bepaalde tijden extra veel energie en water verbruikt. Daarna is het natuurlijk van belang na te gaan waarom die pieken optreden.

  • Zorg ervoor dat u bij langere afwezigheid uw thermostaat laag zet, zodat het dagelijkse stookprogramma niet onnodig in werking treedt.

  • Sluit s avonds de gordijnen zodat de warmte in huis blijft. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de gordijnen niet over de radiatoren hangen. - Isoleer CV- en warmwaterleidingen in onverwarmde ruimtes. U kunt daarbij denken aan leegstaande zolders, kelders, kruipruimtes of onverwarmde garages.


GRATIS woonstijlen STYLEGUIDE

styleguide-cover3.png Nieuw: de gratis Wonenonline.nl woonstijlen styleguide. 27 pagina's woonstijlen, eigenschappen en handige shoptips zodat jij jouw favoriete woonstijl direct kunt toepassen in jouw interieur. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt de Styleguide binnen 15 minuten in je mailbox!

Ga jij voor een subtiele aanpassing of ga je voor een complete metamorfose?


Ja, stuur mij de gratis styleguide

GRATIS STYLEGUIDE

styleguide-cover1.png

27 pagina's woonstijlen, eigenschappen en handige shoptips zodat jij jouw favoriete woonstijl direct kunt toepassen in jouw interieur. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt de Styleguide binnen 15 minuten in je mailbox!

Ga jij voor een subtiele aanpassing of ga je voor een complete metamorfose?

Ja, stuur mij de gratis styleguide

Onze partners