Nefit

Centrale Verwarmingsketels gebruiken lucht voor de verbranding van gas. Er zijn twee systemen waarmee een ketel de benodigde lucht kan betrekken. Een open systeem of een gesloten systeem

De Conventionele Ketel (CV)
De conventionele ketel heeft een rendement van zon 70-80%. Dit wil zeggen dat er 20-30% van de energie verloren gaat via de schoorsteen. De regeling is vrij eenvoudig. De brander brandt totdat de gewenste temperatuur is bereikt en zal uitschakelen. Er zijn geen extra voorzieningen nodig en vaak kan worden volstaan met een simpele kamerthermostaat. De aanschaf en installatie is relatief goedkoop evenals de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Er zijn ook combiketels en deze zorgen naast de verwarming ook voor de levering van warm water.

De Verbeterd Rendement Ketel (VR)
De Verbeterd Rendement ketel heeft een rendement van minimaal 90%. Het verschil ten opzichte van de conventionele ketel zit hem in de warmteoverdracht en de regelingen. Door de materiaalkeuze van de warmtewisselaar wordt een goede warmteoverdracht bereikt. De meeste ketels hebben een modulerende regeling. Afhankelijk van de ingestelde temperatuur wordt de gashoeveelheid naar de branders aangepast. Het toestel blijft langer op laagstand in bedrijf waardoor de stilstandverliezen aanzienlijk worden verminderd. Een bijkomend voordeel is dat de ruimte temperatuur geleidelijker verloopt. Het toestel schakelt minder, waardoor temperatuurshiaten worden voorkomen. Voor VR- en HR-ketels zijn enkele extra voorzieningen nodig, zoals een afvoer voor condenswater en een ventilator.

De Hoog Rendement Ketel (HR)
Een Hoog Rendement ketel heeft een rendement van minimaal 100%. Dit hoge rendement wordt verkregen door een optimale overdracht van de verbrandingsgassen aan het cv-water. De warmteoverdracht is zo optimaal dat de temperatuur van de verbrandingsgassen zo laag wordt dat de waterdamp hiervan in het toestel condenseert. De temperatuur van rookgassen in deze ketels is lager dan bij de gewone ketel. De waterdamp in de rookgassen kan daardoor condenseren. Omdat deze condens in de stenen van de schoorsteen kan trekken en bij vorst scheuren kan veroorzaken, is deze ketel niet geschikt bij een lange, gemetselde schoorsteen. De aanleg van een speciale rookgasafvoer is daarom noodzakelijk. HR- en VR-ketels zijn in de regel duurder in aanschaf dan gewone ketels, maar gebruiken dus minder energie en is hierdoor veel minder belastend voor het milieu.

Een open systeem
Bij het open systeem zuigt de ketel lucht uit de ruimte om zich heen aan. De verbrandingsgassen worden via de schoorsteen of via een aluminium dakdoorvoer afgevoerd. Open toestellen worden uitsluitend toegepast in situaties waar gesloten toestellen niet kunnen worden toegepast of dat de benodigde aanpassingen en voorzieningen te ingrijpend en te kostbaar worden.

Een gesloten systeem
Bij het gesloten systeem wordt de lucht van buiten betrokken. Er is hier een aparte luchttoevoer opening nodig. Veelal wordt het systeem als veiliger en zuiniger aangemerkt. Veiliger omdat de kans op koolmonoxide in de woning zeer gering is doordat de verbrandingsruimte volledig is afgesloten van de opstellingsruimte. De doorvoer kan zowel door het dak als de gevel. Hierdoor is de cv-ketel minder plaatsgebonden. In een nieuwbouwwoning worden bijna uitsluitend gesloten toestellen toegepast. Ook bij vervanging is het raadzaam een gesloten toestel toe te passen.Ook leuk om te lezen