25434
Wonenonline
Gepubliceerd: 16-05-2014 Laatste update: 02-02-2023

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Wonenonline aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.  Wonenonline is per e-mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Wonenonline omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Wonenonline aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Wonenonline valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wonenonline behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Wonenonline verzameld uw persoonsgegevens om deze door te kunnen sturen naar de bedrijven waarvoor u een brochure of gids heeft aangevraagd. Deze bedrijven zullen de doorgestuurde persoonsgegevens gebruiken om de door u bestelde brochures of gidsen op te sturen. Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De bedrijven waar Wonenonline uw gegevens naar doorstuurt, hebben tevens de mogelijkheid om in de toekomst informatie naar u te sturen. Indien u bij Wonenonline een brochure aanvraagt, dient u een aantal gegevens in te vullen. De volgende persoonsgegevens worden dan verzameld:
- Geslacht;
- Voorletters;
- Voornaam;
- Achternaam;
- Straatnaam;
- Huisnummer;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Land;
- E-mail;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum.

Daarnaast kunt u bij Wonenonline verschillende Glossy Woonmagazine’s aanschaffen. De volgende persoonsgegevens worden dan verzameld:
- Geslacht;
- Voorletters;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Straat;
- Huisnummer (eventueel toevoeging huisnummer);
- Postcode;
- Plaats;
- E-mailadres;
- Betaalgegevens (via IDEAL).

Tenslotte kunt u zich ook aanmelden voor een gratis 3D Roomplanner. De persoonsgegevens die dan worden verzameld door Wonenonline betreffen:
- Voornaam;
- E-mailadres.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens door Wonenonline, betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk zelf de eerder genoemde persoonsgegevens ingevuld en vervolgens verzonden. Hiermee heeft u toestemming verleend voor het verwerken van deze persoonsgegevens door Wonenonline.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van zeven jaar vanwege de van toepassing zijnde fiscale bewaarplicht. Na deze termijn zal Wonenonline de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

Indien u via Wonenonline een brochure heeft aangevraagd, worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard voor een termijn van 6 maanden. De persoonsgegevens die verzameld worden na aanmelding voor de 3D Roomplanner, worden bewaard voor een termijn van 1 maand. Mocht u zich aan hebben gemeld voor de nieuwsbrief, dan zullen uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Wonenonline door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief.

Cookies
Wonenonline maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Wonenonline bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Wonenonline om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

inspiratiebrochures1.png

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Wonenonline. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Wonenonline is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wonenonline raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Wonenonline zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Wonenonline. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Wonenonline op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wonenonline verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via een mailinglijst. U heeft wel zelf aangegeven dat u de nieuwsbrief van Wonenonline wil ontvangen.

Beveiliging
Wonenonline heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Wonenonline beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Wonenonline met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wonenonline zal dan aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wonenonline is statutair gevestigd aan de Wolvenlaan 179, 1216 ES te Hilversum en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71035818. BTW: NL001704078B41

Indien u een klacht wil indienen over Wonenonline met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).