1377
Loodgieter
Gepubliceerd: 26-07-2016 Laatste update: 07-12-2017

Een afvalvermaler of een voedselvermaler is iets dat in de Verenigde Staten in iedere keuken voorkomt. In Nederland en België komen de apparaten echter veel minder voor. Dit is jammer want met een afvalvermaler kunnen verstoppingen voorkomen worden. Daarbij zijn er ook nog andere voordelen van het apparaat. De loodgieter in Brugge kan een afvalvermaler voor je installeren. In dit artikel kan je daarom meer informatie over de werking en het gebruik van de vermaler voor afval lezen. Misschien concludeer je hieruit dat ook jouw keuken van een voedselvermaler voorzien moet worden. 

 

Garbage disposal
In Amerika zijn alle keukens voorzien van een garbage disposal of food waste disposal, zoals de afvalvermaler daar genoemd wordt. Het is een apparaat die onder de gootsteen in de keuken geïnstalleerd wordt en voedselresten fijn maalt voordat deze in de riolering verdwijnen. De vermaler zit dus tussen de gootsteenafvoer en de leiding die het afvalwater naar het riool afvoert. Wanneer de loodgieter in Brugge een afvalvermaler in de keuken installeert kunnen alle etensresten voortaan door de gootsteen heen gespoeld worden. Dit voedsel wordt vervolgens door de vermaler fijn gemaald waarna het veilig door de leidingen afgevoerd kan worden zonder dat hierdoor verstoppingen veroorzaakt worden.

Werking afvalvermaler
Wanneer een afvalvermaler onder de gootsteen in de keuken geïnstalleerd is dan kan je zeer makkelijk van etensresten afkomen. Hiervoor zet je simpelweg het water en de afvalvermaler aan en gooit het voedsel door de afvoer van de gootsteen. De afvalvermaler die onder de gootsteen zit zal vervolgens de voedselresten fijn malen tot een pulp en dit afvoeren door de riolering. Doordat de voedselresten niet meer in de biobak gedumpt hoeven te worden heb je minder last van stank en ongedierte in de keuken. Het fijnmalen van voedsel kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo kan dit bijvoorbeeld met messen, zoals in een blender, of met centrifugale krachten gedaan worden.

Messen of centrifuge
Een afvalvermaler kan op verschillende manieren het voedsel vermalen dat in de gootsteen wordt weggegooid. Zo kan bijvoorbeeld een systeem gebruikt worden met ronddraaiende messen. Dit werkt ongeveer hetzelfde als een blender. Het nadeel van dit systeem is wel dat men zorg moet dragen dat kinderen niet hun vingers in de afvalverwerker steken. Bovendien moeten de messen na verloop van tijd vervangen of geslepen worden. Een afvalvermaler die gebruik maakt van centrifugale krachten laat het voedsel zeer hard ronddraaien waardoor het in een pulp verandert. Zelfs kippenbotten kunnen door deze centrifugale krachten tot een fijn poeder vermalen worden.

Verstoppingen in afvoer voorkomen
In de huidige situatie in Nederland en België proberen we eerst zoveel mogelijk etensresten van borden en pannen te schrapen voordat we deze afwassen. Het is echter vrijwel onmogelijk om alle etensresten van het bord te krijgen. Hierdoor spoelt een deel van de resten toch weg door de afvoer en dit heeft regelmatig verstoppingen tot gevolg. Deze verstoppingen in de afvoer kunnen voorkomen worden met de installatie van een afvalvermaler in de keuken.

Wonenonline