1049
Uitgebreid tafelen
Gepubliceerd: 22-06-2015 Laatste update: 08-12-2017

Tijd maken voor het avondeten en uitgebreid tafelen met het gezin is nog steeds belangrijk voor de meeste Nederlanders. 45% van de Nederlanders neemt iedere avond ruim de tijd om te eten. Een kwart doet dit vooral in het weekend. Dit blijkt uit onderzoek* van Franke Kitchen Systems naar de Nederlandse eet- en kookgewoontes. 

 

Nederlanders tot 35 jaar nemen vooral in het weekend de tijd om uitgebreid te eten (37%). Een derde van deze groep neemt het liefst iedere dag de tijd om lekker lang aan tafel te zitten. Een ruime meerderheid van de 50-plussers neemt dagelijks de tijd voor de avondmaaltijd.

De kinderen in huis hebben geluk en kunnen aanschuiven zodra ze thuis komen. Slechts 0,3% van de respondenten heeft aangegeven dat de kinderen koken. Traditioneel zijn het overigens nog steeds de vrouwen die het meeste koken, 64% van de vrouwelijke respondenten geeft aan het vaakst te koken, tegenover 39% van de mannen. Bij ruim een tiende van de Nederlanders kookt degene die het eerste thuis komt, ongeacht of dit de man of vrouw is.

Etentjes met vrienden
Als het aankomt op etentjes met vrienden geeft 42% van de mannen aan zelf in de keuken te staan. Toch geeft een vijfde van de mannelijke respondenten aan het over te laten aan hun partner. Vooral onder jongeren is het populair om gezamenlijk met vrienden in de keuken te gaan staan wanneer er een etentje moet worden voorbereid, een derde van de respondenten tot 35 jaar geeft hier de voorkeur aan.

Wonenonline