118
In Nederland zijn er relatief weinig mensen die een testament laten opmaken. Een testament is in ons land rechtsgeldig als het een notariële akte is waarin de wilsbeschikkingen is vastgelegd. Een...
Lees meer...

154
Vliegt het geld harder van je bankrekening dan dat het erop komt? Of houd je aan het eind van je salaris altijd nog een stukje maand over? Tijd om eens de balans op te maken en te bekijken waar je...
Lees meer...

Bestel jouw woonfavorieten bij onze partners