Het groeiende aantal verhuizingen geeft wel aan dat de huizenmarkt alweer een paar jaar flink in de lift zit. In 2016 was zelfs sprake van het hoogste aantal verhuizingen in de afgelopen 40 jaar, waarbij het ging om bijna 1,8 miljoen mensen. Het betreft een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2013, toen aan het eind van de crises het dieptepunt van de woningmarkt bereikt werd.

Recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien de groei van het aantal verhuizingen na het eerste kwartaal van 2017 wel is gestopt, mede door het zogenaamd opdrogen van de markt in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Doordat het aanbod achterblijft bij de vraag wordt verwacht dat het aantal transacties in 2017 lager zal uitkomen van vorig jaar.

Omdat het door de krapte in bepaalde regio’s langer kan duren een huis te vinden, zullen mensen die nog in 2017 willen verhuizen daar nu wel stappen voor moeten ondernemen. Waarom je beter nog in 2017 kunt verhuizen?

Nog profiteren van de lage hypotheekrente
De hypotheekrente is al sinds 2015 historisch laag, maar er is gedurende het de eerste helft van 2017 toch al een kleine stijging gesignaleerd. Waarschijnlijk zal de hypotheekrente dit jaar nog laag blijven door het uitblijven van rentestijgingen van de ECB. De ECB heeft echter wel aangegeven hier op de lange termijn over na te denken, iets dat samen met hogere kosten van hypotheekverstrekkers vanaf 2020 door verplichte hogere kapitaalbuffers voor hypotheekleningen zal resulteren in hogere rentes. Om te zien waar jij het goedkoopst een hypotheek kunt krijgen kun je de hypotheekrente vergelijken bij Vergelijk.com. Meer informatie over hypotheekrente vind je in dit artikel.

Hoogte van de maximale hypotheek wordt steeds lager
De overheid heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgevoerd in de hypotheekmarkt. Zo zijn enkele oude regelingen aangepast en nieuwe regels ingesteld om het risico op betalingsproblemen te verlagen. Een voorbeeld is de zogenaamde loan to value, de maximale hypotheek. In 2017 kan nog 101 procent van de marktwaarde van een woning door middel van een hypotheek gefinancierd worden, terwijl dit in 2018 zelfs verder verlaagt naar 100 procent.

In 2018 geen restschuldfinanciering meer
De restschuldregeling geeft mensen die hun woning met verlies verkopen maximaal 15 jaar de mogelijkheid de rente en kosten af te trekken. De regeling geldt alleen als de restschuld ontstaan is tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, en het ziet er niet naar uit dat deze nog verlengd wordt. Restschuldfinanciering zal vanaf 1 januari 2018 niet langer fiscaal aftrekbaar zijn, dus zorg in ieder geval dat je je huidige woning voor die datum verkocht hebt.

Verlaging maximaal tarief hypotheekrenteaftrek
In 2018 zal er sprake zijn van een verlaging van het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is, het betreft een verlaging van 50 procent in 2017 naar 49,5 procent volgend jaar. Het gaat om alle aftrekbare kosten voor je eigen woning zoals hypotheekrenten, rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Deze versobering treft wel alleen huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2017 meer dan € 67.072).

Je ziet dat het financieel een stuk aantrekkelijker kan zijn nog dit jaar te gaan verhuizen!

Of je nu op zoek bent naar een droomhuis, of deze al op het oog hebt: een hypotheek hoort erbij. Voor veel mensen is dat niet het meest leuke onderdeel bij het kopen van een huis. Daarom hebben we in samenwerking met Hyp.nl de onderstaande hypotheken vergelijker voor je gemaakt. Hiermee vergelijk je gemakkelijk diverse actuele hypotheken met elkaar en vraag je met een klik een hypotheekofferte aan.

 

Kijk eerst naar je financiële situatie Voordat je op zoek gaat naar je droomhuis, en een keuze maakt tussen huren of kopen, is het van belang dat je weet of je geld kunt lenen van de bank. Dit noemen we de hypotheek. De hoogte van deze hypotheek is afhankelijk van je inkomen en het eventuele eigen geld wat je kunt investeren. De ING adviseur geeft je een persoonlijk advies over welke hypotheek het best past bij jouw situatie en waar je rekening mee moet houden als je een huis koopt.

Bepaal je woonwensen
Als je weet wat je maandelijks ongeveer aan woonlasten kwijt wilt zijn, is het van belang je woonwensen op een rijtje te zetten. Ben je van plan om ergens voor een korte tijd te gaan wonen dan kan je beter kiezen voor huren. Wil je je voor langere tijd settelen bedenk dan of je liever woont in een nieuwbouw woning of bestaande bouw, een appartement of een huis met een tuin? Hoe groot moet het huis zijn? Hoeveel kamers heb je nodig? In welke buurt wil je wonen,... Heb je dit allemaal op een rijtje en vraag je jezelf nog steeds af of je moet kopen of huren? Wij hebben een aantal voor en nadelen op een rijtje gezet;

Voordelen kopen;
Een eigen woning mag je, binnen de wettelijke mogelijkheden verbouwen en aanpassen

Je hebt de mogelijkheid om vermogen op te bouwen (je woning kan een mooi spaarpotje zijn)

De hypotheekrente is (gedeeltelijk) aftrekbaar voor de belasting

Je hebt stabiele maandlasten als je hebt gekozen voor een langere rentevaste periode

Nadelen kopen;
Voordat je je huis gekocht hebt ben je al heel wat kosten kwijt zoals overdrachtsbelasting (2% van de aankoopsom), de notariskosten en eventuele makelaarskosten

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan je woning

Je krijgt te maken met extra belastingen en verzekeringen

Je kan minder gemakkelijk verhuizen omdat je eerst je eigen woning moet verkopen

Voordelen huren
Je kan op elk moment de huur opzeggen en dus gemakkelijk weer verhuizen

Je krijgt niet te maken met extra belastingen en verzekeringen

Je bent meestal niet verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties aan je woning.

Nadelen huren
Je hebt minder vrijheid om de woning naar je wens aan te passen

Het maandelijks betaalde bedrag aan huur ben je kwijt. Met een huurhuis is het niet mogelijk om vermogen op te bouwen

Je hebt geen belastingvoordeel.

Je maandelijkse huurlasten stijgen jaarlijks

Kies je er uiteindelijk voor om een woning te kopen dan vind je op mijngeld.nl nog een scala aan informatieve artikelen die inzichtelijk maken wat jouw eigen woning kost.


Voor de invoering van de nieuwe wet Koop Onroerende Zaken (1 september 2003) was een mondelinge toezegging voldoende voor een rechtsgeldige overeenkomst. De nieuwe wet geeft u als koper meer bedenktijd. Een mondelinge overeenkomst is niet meer rechtsgeldig.

Heeft u overeenstemming bereikt met de verkoper, dan ontvangt u een schriftelijk en getekende koopovereenkomst of een afschrift daarvan. Na ontvangst van de koopovereenkomst heeft u als koper drie dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat de volgende dag in. Let op: minstens twee van de drie dagen bedenktijd moeten werkdagen zijn (dus geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag). Ook mag de bedenktijd niet eindigen op zon dag. Overigens kunt u in overleg met de verkoper ook een langere termijn afspreken, korter is niet toegestaan.

U kunt binnen deze termijn, zonder opgaaf van reden, alsnog afzien van de koop. Deze extra bedenktijd geeft u tijd en ruimte om bijvoorbeeld aanvullend advies in te winnen of om u nog eens te beraden. De bedenktijd geldt niet voor de verkopende partij. Van koop is pas sprake als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Bedenkt u zich en wilt u van de koop afzien dan moet u dit de verkoper laten weten voor het verstrijken van de bedenktijd. Tip: zorg er voor dat u de ontbindingsverklaring kunt bewijzen, bijvoorbeeld door deze schriftelijk met een ontvangstbevestiging te versturen. Na de bedenktijd kunt u, zonder kosten, alleen nog van de koop af als u ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst heeft opgenomen.



U kunt uw aankoop beschermen tegen beslaglegging, doorverkoop (aan een hogere bieder) of een faillissement van de verkoper. Hiertoe moet de notaris de koopovereenkomst inschrijven bij het Kadaster. De bescherming is gedurende zes maanden geldig vanaf het moment van inschrijving. Duurt de periode tussen koop en officiële overdracht langer dan zes maanden dan verloopt de bescherming.

We spraken al eerder van ontbindende voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

Financieringsvoorwaarden
In het koopcontract staan onder meer de prijs van het huis, de financieringsvoorwaarden en de tijd die u krijgt om de financiering rond te krijgen vermeld. Als u binnen die tijd geen passende financiering vindt, dan gaat de koop niet door. De verkoper mag op zijn beurt eisen dat er een clausule wordt opgenomen die stelt dat u er alles aan zult doen om de hypotheek te verkrijgen.

Aankoop- of bouwtechnische keuring
Als u de woning wilt laten keuren dan kunt u in het koopcontract vermelden dat bepaalde inspecties voltooid moeten zijn voordat het contract van kracht wordt. Als er constructiefouten of gebreken aan de installaties aan het licht komen heeft u het recht om de koop te annuleren of opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden.

Taxatie van de marktwaarde
Als u een hypotheek aanvraagt, dan is een professionele taxatie van de woning verplicht. Als hieruit blijkt dat de marktwaarde lager is dan de overeengekomen koopsom heeft dit tot gevolg dat u, mits deze ontbindende voorwaarde is opgenomen, het recht heeft uw bod in te trekken en dus de koop te ontbinden.

Ongedierte
Het is gebruikelijk dat de verkoper van een huis betaalt voor een controle op de aanwezigheid van ongedierte, zoals boktor of houtworm. U ontvangt dan een schriftelijke verklaring die stelt dat de woning vrij is van ongedierte en dat eventuele eerdere schade door ongedierte is hersteld.

Gezondheidsrisicos
U kunt vastleggen dat het huis wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van radon, een natuurlijk en reukloos gas, loodverf, asbest en formaldehyde. Ook kan het terrein worden getest op bodemverontreiniging.

Andere voorwaarden
Als u niets aan het toeval wilt overlaten, kunt u nog andere voorwaarden in het contract vastleggen. Bijvoorbeeld dat de gas- en waterleidingen, de verwarming en de elektrische installatie bij de oplevering van het huis in goede staat verkeren. Zonder deze clausule accepteert u het huis in de staat waarin het zich bevindt. Verder kunt u, om misverstanden te voorkomen, in het contract alles vermelden wat de eigenaar zal achterlaten.

Bron: Funda


Of u nou een woning wilt gaan kopen of huren, aan beide mogelijkheden zitten zowel voor als nadelen. Wij hebben de voor en nadelen eens voor u op een rijtje gezet

Kopen
Een voordeel van een kopen is de vermogensgroei die de consument ermee kan realiseren. Na twintig tot dertig jaar is het huis meestal afbetaald en wordt het eigen bezit. Daarnaast is kopen fiscaal aantrekkelijk, omdat de rente aftrekbaar is. Een huis is over het algemeen ook een waardevaste belegging. Het kan zelfs enorm in waarde toenemen. Een nadeel van een eigen huis is de onzekerheid over de rentestand na afloop van de rentevaste periode. Na tien jaar kan de rente procentpunten hoger liggen, waardoor de maandelijkse woonlasten zullen stijgen. Daarnaast is de onroerende zaakbelasting hoger dan bij een huurhuis en moet het eigenwoning-forfait worden betaald. Ook zijn reparaties en onderhoud aan het huis voor eigen rekening. Die kosten komen bij een huurhuis voor rekening van de verhuurder of woningcorporatie.



Huren
Opzeggen van de huur is makkelijker dan de verkoop van een huis en de huurder kan opzeggen wanneer hij wil. De maandelijkse lasten zijn in het algemeen wat lager en zijn reparaties en onderhoud voor kosten van de verhuurder. Ook mogen huurders sinds kort verbouwingen uitvoeren in hun huurwoning. Als ze vertrekken hoeven ze het huis, in tegenstelling tot voorheen, niet meer in de oude staat op te leveren. Bij huren is er geen sprake van vermogensgroei. De huur kan jaarlijks stijgen en de keuze van woning en locatie is soms beperkt. Verder kan de huurder te maken krijgen met een malafide huiseigenaar, die elk jaar de maximale huurverhoging geeft, maar niets doet aan het onderhoud. Het is natuurlijk makkelijk en goedkoop als een huisbaas opdraait voor reparaties in huis, maar de verhalen over maandenlange lekkages en niet werkende verwarmingen zijn veelgehoord.

Snel verhuizen
Als u vaak van baan verwisselt of nog niet precies weet in wat voor woning u wilt wonen is huren vaak de beste optie. U heeft maar een korte opzegtermijn en u kunt zo vertrekken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de verkoop van een woning.

Onderhoud van uw woning
Als u een woning huurt zijn de kosten voor het grote onderhoud aan de woning voor de verhuurder. Bij een eigen woning is dit onderhoud voor uw eigen rekening en zult u zeker eens in de 2 jaar bijvoorbeeld het buitenschilderwerk moeten verzorgen. Uiteraard kunt u dit ook uitbesteden wat natuurlijk ook weer kosten met zich zal meebrengen

Verbouwen
Aan een eigen woning mag u zoveel verbouwen als u maar wilt, soms zijn daar zelfs nog subsidies aan verbonden. Uiteraard gelden er wel beperkingen en zal u in sommige gevallen een vergunning aan moeten vragen. Als huurder heb je hierin minder vrijheid en zul je je aan de regels van de verhuurder moeten houden.

Vaste en variabele kosten
Bij het huren van een woning heeft u altijd te maken met vaste kosten (afgezien van het percentage huurverhoging per jaar). Bij het kopen van een woning en zeker bij het afsluiten van de hypotheek kunnen de kosten flink variëren, zeker wanneer de rente maar voor een paar jaar is vastgezet.

huursubsidie
Bent u een huurder en heeft u te maken met een laag of forse daling van uw inkomen dan kunt u kan huursubsidie aanvragen. huursubsidie is er in principe alleen voor zelfstandige woningen. Dat wil zeggen: woonruimte waarbij u een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken hebt. Als u op kamers woont, hebt u geen recht op huursubsidie.

Woonlasten
Als huiseigenaar krijgt u te maken met diverse kosten. Vaak zijn het kosten die regelmatig terugkeren: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.


De onderhandelingen verlopen soepel verlopen en het huis wordt verkocht. De koper heeft het gevoel dat hij een goede prijs heeft bedongen, en ook de verkoper is tevreden. Zijn koper en verkoper dan van elkaar verlost? Soms wel, maar niet altijd. Want ook na de verkoop blijven er rechten en plichten bestaan.

Elke koper doet er goed aan om met zogeheten ontbindende voorwaarden te werken - voorwaarden waaronder de koop met terugwerkende kracht kan worden ontbonden. Veel kopers versturen deze ontbindende voorwaarden mee met hun eerste bod, maar strikt noodzakelijk is dit niet. Neem ze wél op in de koopakte.

Voorlopige koopakte
Een voorlopige koopakte wordt opgesteld wanneer de verkoper een bod heeft geaccepteerd. Je kunt een conceptkoopakte laten opstellen door een makelaar of notaris. Je kunt het ook zelf doen, bijvoorbeeld aan de hand van een model. De Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben zon model, maar er zijn ook notarissen die dit kosteloos voor je doen als zij ook de akte van levering mogen verzorgen.

Ontbindende voorwaarden
In de conceptkoopakte worden zaken vastgelegd als de koopsom en - daar zijn ze dan - de ontbindende voorwaarden. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: dat degene die het bod heeft gedaan de financiering rond moet krijgen of dat er eerst een bouwkundig keuring moet plaatsvinden. Voor het verkrijgen van een hypotheek is soms Nationale Hypotheek Garantie nodig, en ook het niet doorgaan van een Nationale Hypotheek Garantie kan als ontbindende voorwaarde gelden. Voor sommige huizen heeft de koper een woonvergunning nodig. Ook deze moet worden aangevraagd en ook dat kost tijd. Mits woonvergunning verkregen wordt... is dan ook vaak de derde ontbindende voorwaarde. Soms moet de koper nog een huis verkopen. Ook dit kan een ontbindende voorwaarde zijn.



Datum
In de koopovereenkomst wordt een datum genoemd waarop de koper zijn zaken moet hebben geregeld (en wordt die niet gehaald, dan gaat de koop niet door). Ook de opleveringsdatum wordt met de verkoper besproken en vastgelegd in de conceptkoopakte. Bovendien kunnen zaken worden opgenomen welke roerende zaken de koper wil overnemen. Als koper en verkoper het contract hebben getekend, zijn ze eraan gehouden. De akte gaat naar de notaris zodra de handtekeningen zijn gezet. De notaris zorgt ook voor een transportakte, zodat bij het kadaster kan worden geregistreerd dat een huis van eigenaar is gewisseld.

De koop kan, nadat de handtekeningen op de koopacte zijn gezet, alleen ongedaan worden gemaakt als blijkt dat niet is voldaan aan ontbindende voorwaarden. Daarnaast - als dit niet in het koopcontract staat - kan de overeenkomst worden ontbonden als blijkt dat de verkoper niet aan zijn wettelijke mededelingsplicht heeft voldaan. De verkoper is nu eenmaal verplicht om de alle - ook onzichtbare - gebreken te melden. Hij móet open kaart spelen als het gaat om bouwkundige gebreken of ernstig burengerucht. En hoewel de koper ook kritische vragen moet stellen, gaat de mededelingsplicht van de verkoper boven de onderzoeksplicht van de koper. Zéker als de koper op eigen kracht een huis koopt. In geval van conflicht geniet hij dan sterkere rechtsbescherming dan wanneer hij met een makelaar het huis had gekocht.

Door: Jan Bletz


Als u een eigen huis bezit, dan krijgt u te maken met verschillende kosten. Hierbij is het van belang of u een nieuwbouw- of een bestaande woning koopt. Niet alle kosten zijn namelijk van toepassing op beide soorten huizen. De kosten kunnen grofweg worden ingedeeld in aankoop-, financierings- en bijkomende kosten.



Aankoopkosten
Dit zijn de eenmalige kosten die u maakt bij het kopen van een huis. Deze kosten bestaan uit:



 • Koopsom
  Dit is de prijs van de woning. Bij een nieuwbouwwoning wordt ook wel gesproken van een koop- of aanneemsom. In eerste instantie koopt de koper de grond aan. In de koopovereenkomst wordt vervolgens de hoogte, van de nog te verrichten, bouwtermijnen afgesproken;

 • Overdrachtsbelasting
  Als u een bestaande woning koopt, dan moet u overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting bedraagt 6 procent van de koopsom van de woning. Bij nieuwbouw betaalt u geen overdrachtsbelasting. Wel is bij nieuwbouw sprake van BTW deze is in de koop-aanneemovereenkomst verwerkt;

 • Makelaarskosten (courtage)
  Dit zijn de kosten die de makelaar in rekening brengt voor de diensten die hij voor u heeft verricht tijdens het aankooptraject;

 • Notariskosten
  Dit zijn de kosten voor het opmaken van de akte van levering, waardoor uw huis bij het Kadaster wordt ingeschreven. Deze kosten zijn alleen van toepassing op bestaande huizen. Bij nieuwbouwwoningen verzorgt de aannemer of projectontwikkelaar namelijk de inschrijving voor alle huizen.

 • Eigendomsoverdrachtkosten
  Bij bestaande bouw spreekt men meestal van k.k. (kosten koper). In het geval van nieuwbouw hanteert men e term v.o.n. (vrij op naam). Met 'kosten koper' wordt bedoeld de overdrachtsbelasting en notariskosten voor de akte van levering bedoeld. Deze kosten komen voor rekening van de koper. 'Vrij op naam' betekent dat de overdrachtskosten voor rekening van de verkoper komen.


Financieringskosten
De financieringskosten van een huis bestaan uit alle kosten die gemaakt worden om de financiering van het huis rond te krijgen. Deze kosten zijn:



 • Kosten van de hypotheekakte
  Dit zijn de kosten die u betaalt aan de notaris om uw hypotheek op te laten maken en te laten inschrijven in het hypotheekregister.

 • Kosten Nationale Hypotheek Garantie
  Dit zijn de kosten voor het verkrijgen van de NHG. Dit is een vast tarief van 0,3 procent van het hypotheekbedrag.

 • Afsluitkosten
  De administratiekosten die u aan uw geldverstrekker betaalt.

 • Taxatiekosten
  De kosten die u aan een makelaar betaalt voor het taxeren van uw woning. Dit gebeurt meestal alleen voor bestaande woningen.

 • Rente tijdens de bouw
  Dit is de rente die u betaalt over de betaalde termijnnota´s van de aannemer. Hier heeft u alleen mee te maken als u een nieuwbouwwoning koopt. Of indien u bij bestaande bouw verbouwing pleegt.


Bijkomende kosten
Tot slot is er een aantal bijkomende kosten waarmee u rekening moet houden:



 • Verhuiskosten
  Verhuizen kost geld. Hoeveel u hieraan kwijt bent hangt helemaal af van de manier waarop u verhuist. Zo kost zelf verhuizen natuurlijk minder dan het inhuren van een verhuisbedrijf;

 • Verbouwingskosten
  U wilt uw nieuwe woning misschien verbouwen of renoveren. Deze kosten kunnen via de hypotheek meegefinancierd worden;

 • Inrichtingskosten
  Het is raadzaam niet al uw geld te besteden aan de aankoop van de woning. Houd ook geld over om uw huis in te richten;

 • Hypotheeklasten
  Dit bedrag bestaat uit een aflossingsgedeelte en een rentegedeelte. Hoeveel u maandelijks aan hypotheeklasten kwijt bent hangt af van de hoogte van de hypotheek, de rentestand, de looptijd van de hypotheek en de hypotheekvorm die u heeft gekozen;

 • Belastingen
  Dit zijn de onroerende zaak belasting, die afhankelijk is van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woning, het eigen woningforfait, een fiscale bijtelling en de gemeentelijke belastingen;

 • Andere lasten
  Verder heeft u als huisgebruiker te maken met kosten voor gas, water en licht en als huisbezitter met de kosten voor het onderhoud van uw huis.


Bron: Funda


Onderhandelen is voor veel mensen de lastigste fase in het hele aan- of verkoopproces van een huis. Uitbesteden aan de makelaar of een andere professionele onderhandelaar, dus? Dat kan, maar het hoeft niet. Als je enkele vuistregels van het onderhandelen volgt, kun je het wellicht zelf ook opknappen. Waar moet je als koper of verkoper in spe op letten?

Het onderhandelen begint meestal met de vraagprijs van de verkopende partij. De koper doet een tegenbod en zie: het loven en bieden is begonnen. Tot voor kort was het niet ondenkbaar dat een huis ver boven de oorspronkelijke vraagprijs weg ging, maar die tijd ligt nu toch echt achter ons. Nu kan een beetje handige koper zo duizenden euros van de vraagprijs wegsnoepen. Vooral als een huis al wat langer te koop staat, kan hij flink afdingen. En er kan er niet alleen over de prijs, maar ook over de voorwaarden van de verkoop worden onderhandeld.

Onderhandelen wordt nogal eens gezien als iets onbetamelijks. Het wordt afgeschilderd als een proces waarbij twee mensen van elkaar proberen te profiteren. In werkelijkheid hoeft dat niet zo te zijn. Onderhandelen kan ook worden beschouwd als een proces waarbij twee mensen iets tot stand proberen te brengen. Om te slagen, moeten beide partijen met het besluit instemmen. En als ze nu maar inzien dat hun belangen het best gediend worden als ze samenwerken, zullen ze bereid zijn om offers te brengen.



Dit klinkt allemaal wellicht wat abstract, maar ga zelf maar na wat er kan gebeuren als een van beide partijen ontevreden is. Stel, de verkoper vindt dat hij het huis tegen een te lage prijs heeft moeten verkopen (bijvoorbeeld omdat hij zelf al een nieuw huis heeft gekocht en verlegen zit om geld). Dergelijke negatieve gevoelens kunnen vervolgens nog vervelend opspelen. Denk aan: pogingen tot ontbinding van de overeenkomst of pogingen van de verkoper om de woning niet conform de overeenkomst te leveren. Als beide partijen tevreden zijn, hoeft daarentegen niemand een wrange nasmaak te hebben.

Tips
Hoe kun je zo onderhandelen dat de overeenkomst tot tevredenheid van beide partijen wordt gesloten? Enkele aanwijzingen:



 • Stel van tevoren je gewenste aan- of verkoopprijs vast
  Deze doelen geven je houvast. Afwijken kan, maar zorg dat je daar goede redenen voor hebt.

 • Begin met een redelijk openingsbod
  Maak het je als koper niet onmogelijk bij de tegenpartij door met een te laag openingsbod te komen. Op zn minst verlies je de sympathie van de verkoper bij een belachelijk laag openingsbod. De verkoper zal je dan minder gunnen. Als hij op je bod ingaat, dan zal hij proberen je het vel over de oren te halen. Want iemand die na een laag openingsbod een tweede, hogere bieding doet, straalt de boodschap uit: Er zit nog meer in het vat, ik ben nog niet uitonderhandeld. Zo word je de speelbal van de verkoper. Of, nog erger, hij gaat helemaal niet in op je bod: je hebt jezelf uit de markt geprijsd. Omgekeerd is het als verkoper dom om te hoog of juist te laag in te zetten. Te hoog kan kopers afschrikken. Terwijl je al gauw een dief van je eigen portemonne bent als je te laag inzet.

 • Wees duidelijk over de voorwaarden
  Prijsonderhandelingen zijn meestal het spannendste onderdeel van het kopen en verkopen van een woning. Mensen vergeten echter te vaak dat de overige voorwaarden net zo belangrijk zijn. Denk daarbij dan vooral aan leveringstermijn, waarborgsom en ontbindende voorwaarden. Als je duidelijk bent over de voorwaarden, zullen het op schrift stellen van de transactie en het ondertekenen van de koopakte vloeiend verlopen. Ook de levering zelf kan dan soepel verlopen. Partijen hebben er niets aan wanneer door onduidelijkheden de afwikkeling van de transactie gevaar loopt.

 • Zet alles goed op papier
  Wettelijk geldt nog steeds bij het kopen van een woning: een mondelinge overeenkomst is daadwerkelijk een overeenkomst. Hierbij kan van beide partijen geëist worden dat ze de overeenkomst nakomen. Als er echter niets op papier is vastgelegd, hoe toont men dan aan dat er een overeenkomst, in welke vorm dan ook, tot stand is gekomen? Leg daarom alles goed vast op papier, dat zal het verdere verloop van de transactie zeker bevorderen.

 • Let op de wet
  Alles wat je doet tijdens een onderhandeling heeft juridische consequenties. Bijvoorbeeld als iemand een bod heeft uitgebracht op een woning. Zo lang de verkoper het bod niet definitief heeft afgewezen, wordt hij geacht in onderhandeling te zijn met de bieder. De potentiële koper kan dan wel zijn bod intrekken, maar de verkoper mag niet met een andere partij in onderhandeling treden. Een bod wordt geacht vervallen te zijn als het niet onmiddellijk wordt aanvaard.


Zodra de verkoper een bod aanvaardt, is er voor de wet overeenkomst tot stand gekomen. Dit betekent dat de koop al definitief is geworden, voordat er een letter op papier staat. Sinds 1 september 2003 is het wel zo dat een koper binnen drie dagen weer van de overeenkomst af kan, zonder dat hem dat geld kost.

Vaak wordt er voordat er überhaupt begonnen wordt met de onderhandelingen een optie genomen. Dat houdt in dat een belangstellende als eerste het recht krijgt om jouw woning te kopen. Als je een optie verleent - dit is niet verplicht - kun je in de optieperiode de woning niet verkopen aan een ander.

Voorkeursrecht
Een andere mogelijkheid is dat je een voorkeursrecht verleent. Dit houdt in dat indien een andere aspirant-koper een hoger bod doet, je de aspirant-koper aan wie je het voorkeursrecht hebt verleend de mogelijkheid biedt opnieuw te onderhandelen en een hoger bod uit te brengen.

Door: Jan Bletz


Om de bouwkundige staat van een huis te weten te komen alvorens tot aankoop over te gaan is een aankoopkeuring voor de meeste mensen geen overbodige luxe. Toch vinden veel mensen de kosten voor een aankoopkeuring zonde van het geld. Dit vaak ten onrechte.

De aankoopkeuring vermijdt dat u een miskoop begaat en/of te maken zal krijgen met onverwacht hoge kosten aan herstelwerkzaamheden. Soms denken mensen dat dit soort zaken ook in een taxatierapport wordt vermeld. Een taxatie is echter gericht op het aanvragen van een hypotheek en heeft met een bouwkundige inspectie niets te maken. De informatie uit het keuringsrapport kunt u gebruiken in de onderhandelingen over de vraagprijs. Mogelijk bespaart u daarmee duizenden euro s.

Als u besluit om een keuring te laten uitvoeren, laat dit dan doen voor het tekenen van het voorlopige koopcontract. U kunt in het voorlopige koopcontract ook laten opnemen dat de koop alleen doorgaat als het huis in orde is volgens het inspectierapport.

Aankoopkeuringen zijn niet alleen nuttig bij oudere, vooroorlogse woningen. Huizen uit de jaren dertig zijn zelfs vaak degelijker gebouwd dan de doorzonwoningen uit de jaren zeventig en tachtig. Houtrot, vochtdoorslag en schimmelvorming komen bij dat laatste type woningen vaak voor. Elke bouwperiode heeft zo zijn eigen kenmerkende gebreken. Om hier een goed beeld van te krijgen, is vakkennis onmisbaar. Een deskundige bouwkundige van een onafhankelijke organisatie vindt u bijvoorbeeld bij Vereniging Eigen Huis.

Een goede keuring neemt al gauw twee uur in beslag. Let er op dat u zelf aanwezig mag zijn bij de keuring. U krijgt zodoende een goed beeld en wellicht nuttige tips over onderhoud en herstel. Het geeft u bovendien de kans om vragen te stellen.

Ook bij de aankoop van een nieuwbouwhuis wordt vaak een bouwkundige ingeschakeld. Men spreekt in dat verband van een opleveringskeuring. Het aantal gebreken ligt meestal boven de 20, dus ook hier is een deskundige geen overbodige luxe. Als het huis klaar is, wordt u door de bouwondernemer uitgenodigd voor de oplevering. Bij deze oplevering wordt van u verwacht dat u alle zichtbare tekortkomingen meldt. Zorg dat de deskundige er op dat moment bij is. De geconstateerde gebreken worden genoteerd alvorens een handtekening te zetten onder het proces-verbaal van oplevering

 

Het zoeken naar een woning begint met het bepalen van uw woonwensen. Waarschijnlijk heef u wel voor ogen welk huis u zoekt en in welke omgeving dit huis moet staan. Andere woonopties die u kunt overwegen zijn:

Een nieuwe of bestaande woning?
Sommige mensen weten direct wat voor een soort huis ze willen kopen. Dit geldt echter niet voor iedereen. Daarom vindt u hier de plussen en minnen van oud- en nieuwbouw.

Nieuwbouw
Nieuwe huizen staan meestal in een wijk met gelijksoortige woningen. Ze zijn vaak beter verwarmd en geïsoleerd en vragen minder onderhoud dan bestaande huizen. Wel is het zo dat nieuwbouwhuizen vaak direct worden opgeleverd als ze klaar zijn. Hierdoor kunt u al in het huis zitten terwijl de wijk nog niet af is. Nieuwbouw heeft verder de volgende financiële voordelen:

  • De prijs van een nieuwbouwhuis ligt ongeveer 2 procent lager dan bij een bestaand huis;
  • U hoeft geen geld te reserveren voor achterstallig onderhoud;
  • Een nieuwbouw huis koopt u vrij op naam. Kosten, zoals notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte zijn inbegrepen in de prijs;
  • U hoeft meestal geen makelaarscourtage te betalen voor aankoopbemiddeling;
  • Uw huis hoeft bijna nooit getaxeerd te worden voor de hypotheek.

   Hier staan echter financiële nadelen tegenover:

  • Al tijdens de bouw van het huis betaalt u hypotheekrente;
  • De inrichtingskosten van een nieuwbouwhuis zijn vaak hoger;
  • Misschien wilt u meerwerk laten verrichten om het huis helemaal naar uw zin te maken. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee;
  • Het inrichten van de tuin kost vaak veel geld.

   Verder kan het zinvol zijn om te bekijken wat er in het bestemmingsplan is vastgelegd. Let op de bebouwing rondom uw woning. Komt er een parkje of hoogbouw? Welke voorzieningen, zoals scholen en winkels, zijn in de buurt gepland? In welke projectfase wordt uw huis gebouwd en welke materialen worden gebruikt?

   Bestaande woning
   Bestaande huizen hebben vaak een karakter dat hoort bij de tijd waarin ze zijn gebouwd. Aan de andere kant vragen ze wel meer onderhoud. Bestaande huizen hebben de volgende financiële voordelen:

  • Lagere inrichtingskosten: vaak is parket of zonwering al aanwezig in het huis;
  • De tuin is al aangelegd;

   Hier staan de volgende nadelen tegenover:

  • De inrichting of indeling kan niet naar uw smaak zijn, waardoor u hier toch nog in moet investeren;
  • Er kan sprake zijn van achterstallig onderhoud;
  • De onderhoudskosten per maand liggen hoger dan bij nieuwbouw.

Locatie
De locatie van de woning is voor veel mensen van doorslaggevend belang. Bepaal daarom of u bijvoorbeeld in de stad of juist erbuiten wilt wonen en welke voorzieningen er moeten zijn. Het gaat erom wat voor u belangrijk is. Wilt u dicht bij uw werk wonen of is reistijd geen probleem? Is de nabijheid van scholen een doorslaggevende factor? Is het belangrijk om dichtbij winkels te wonen?

Afmetingen van het huis
Het huis moet natuurlijk de komende paar jaren groot genoeg zijn voor uw gezin. Er moeten dus voldoende kamers aanwezig zijn. Verder is het van belang of u een grote tuin wilt of parkeergelegenheid op eigen grond.

Bijzonderheden
Andere aspecten die bij de keuze van een huis een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld een garage, een ruimte voor een wasmachine en droogtrommel, ruime slaapkamers, een serre of erker.

Typen woningen
Naast bestaande- en nieuwbouw kunt u nog kiezen uit de verschillende woningtypen. Wilt u een vrijstaande woning, een rijtjeshuis, een bungalow of een appartement? Soms kunnen de bijzonderheden van een woningtype uw keuze al bepalen. Zo geldt bijvoorbeeld voor appartementen dat u maandelijks servicekosten betaalt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten.

Omdat appartementen vaak goedkoper zijn dan eengezinswoningen, zijn ze erg geliefd bij starters op de woningmarkt. Voor appartementen geldt een aantal bijzonderheden. De koper is eigenaar van zijn wooneenheid, maar de gezamenlijke voorzieningen en ruimten, zoals de tuin, het trappenhuis en de lift, zijn gemeenschappelijk eigendom. Hiervoor betalen de eigenaars boven op hun maandelijkse hypotheekbedrag een vast bedrag voor het beheer en onderhoud van de gebouwen. Soms zijn hier ook de kosten voor energiegebruik bij inbegrepen. Bron: Funda

 

Het opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract is geen overbodige luxe. Zo´n keuring geeft u zekerheid over de staat van de woning en belangrijker nog: gemoedsrust. Een bouwtechnische keuring wordt in uw opdracht uitgevoerd door een erkende keuringsinspecteur. De kosten hiervoor variëren tussen € 90,- en € 270,-.

Zo´n keuring is niet hetzelfde als een taxatie. Bij een keuring wordt namelijk de bouwtechnische staat van het huis geëvalueerd en niet de marktwaarde. De bevindingen van de keurder zijn gebaseerd op de waarneembare, niet-verborgen bouwkundige staat van de woning. Een keuring duurt gewoonlijk twee uur, de volgende punten worden minimaal geëvalueerd:

Fundering;

Deuren en ramen;

Dak en zijmuren;

Waterleidingen en elektrische installatie;

Verwarming;

Plafonds, muren en vloeren;

Isolatie;

Ventilatie;

Septic tank, putten en afvoersysteem;

Gemeenschappelijke ruimten (in het geval van een appartement).



Met het keuringsrapport dat u na de evaluatie ontvangt krijgt u inzicht in de gebreken van het huis voordat u tot koop overgaat. Bij ernstige gebreken kunt u dan nog afzien van de koop. Als u desondanks toch het huis wilt kopen, dan kunt u met het rapport beter onderhandelen over een aanpassing van de prijs. Bovendien geeft het u inzicht wat u op korte en middellange termijn aan onderhoudskosten kwijt bent.

 

Bron: Funda

Door de stagnerende economie zijn koophuizen wat minder in trek. Mensen hebben minder geld te besteden en het is niet meer vanzelfsprekend dat huizen in waarde stijgen - en dus is men minder kooplustig als het gaat om de aanschaf van een duur huis. Hoe kun je als verkoper toch geschikte kandidaten voor je huis vinden? En hoe kom je als koper uit het grote aanbod geschikte huizen op het spoor?

Verkoper: de boer op
Tot voor kort was het meestal geen enkel probleem om belangstellenden te vinden als je je huis wilde verkopen. Je verspreidde wat folders in de buurt en liet je vrienden- en kennissen weten dat je huis te koop stond, en presto: de potentiële kopers stroomden toe. Dat is nu wel anders. Wie zijn huis zelf wil verkopen, zal er harder aan moeten trekken dan enkele jaren terug.

Wat te doen? Nog altijd vormen mond-tot-mondreclame en het bord in de tuin of voor de ruit een goed manier om belangstelling te wekken. Daarnaast is adverteren in de huidige slappe markt verplichte kost. Niet alleen in dagbladen en tijdschriften zoals VT-wonen en Vivenda (vooral voor huizen aan de bovenkant van de markt), maar ook via internet. Er zijn allerlei sites om je huis te koop aan te bieden.

Koper: wikken en wegen
Eén probleem is minder urgent geworden in de afgelopen maanden: de schaarste op de woningmarkt. Maar het is zeker niet zo dat je het als koper voor het uitzoeken hebt. En al was het zo: het kopen van een woning is niet een beslissing die je zomaar maakt. De financiële gevolgen die de aanschaf van een woning met zich meebrengen zijn groot. Dus is het zaak om doordacht te werk te gaan. Enkele aandachtspunten:

  • De omgeving
   Hoe moet de buurt eruit zien? In welke regio zoek je een woning? Hoe ver moet de woning zijn van je werk? Is er gezinsuitbreiding op komst? Dan is het van belang dat er kinderopvang in de buurt is. Neem eens een kijkje in de verschillende gemeenten en wijken die je bevallen.
  • Je woonwensen
   Hoe belangrijk is een tuin, garage etc.? Gaat je voorkeur uit naar nieuwbouw of bestaande bouw? Hoe groot moet het huis zijn? Let hierbij niet alleen op het aantal vierkante meters, maar ook op de inrichting van het huis.
  • De prijs
   Welke netto maandlasten kun je dragen? Dit beperkt je in je keuze van een woning. Elders op deze site vind je hier nadere informatie over.

Hoe beter je weet wat je wilt, hoe gerichter je kunt zoeken - en hoe groter de kans dat je je een huis vindt dat bij je past.Een heel gedoe, maar het loont de moeite. Een eerste stap om het zoek- en keuzeproces te vergemakkelijken, is wellicht advertenties doorbladeren. Behalve in gedrukte media, staat er ook op internet het nodige aangeboden. Door: Jan Bletz

 

Als u heeft bepaald hoeveel u wilt betalen, dan kunt u een bod uitbrengen. Dit bod moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:



 • Een complete beschrijving van het eigendom;

 • De prijs die u biedt voor de woning;

 • Het voorbehoud dat u uw financiering rond kan krijgen;

 • Een lijst van alles wat de eigenaar heeft beloofd achter te laten, of alles

 • wat u graag bij de koop inbegrepen wilthebben. Dit wordt ook wel een lijst roerende zaken genoemd;

 • Een voorstel voor de datum van overdracht;

 • Het aantal dagen dat het bod geldig is (drie tot vijf dagen).


De verkoper van het huis kan op drie manieren reageren op uw bod: hij kan het accepteren, afwijzen of met een tegenbod komen. Neem de tijd om een tegenbod in overweging te nemen. De normale gang van zaken is dat de makelaar uw bod overbrengt en u vervolgens het antwoord van de verkoper mededeelt

Marktwaarde
Hoe verhoudt de vraagprijs van de woning zich met de marktwaarde, gebaseerd op recente verkoop van vergelijkbare huizen in de wijk? Om hierachter te komen kunt u uw makelaar vragen om een vergelijkende markt analyse.De NVM Makelaar heeft informatie voor welke prijzen woningen in dezelfde categorie recent zijn verkocht, of worden aangeboden.

Staat van het huis
Voordat u een bod doet, moet u er zeker van zijn dat u op de hoogte bent van alle gebreken aan het huis. U moet het huis zo uitgebreid mogelijk bekeken hebben en de verkoper en zijn makelaar ondervraagd hebben over de bouwkundige staat en de conditie van de elektrische leidingen etc. (Zowel de verkoper als de makelaar kunnen aansprakelijk gesteld worden als zij informatie over gebreken aan de woning achterhouden). Ook moet u weten hoeveel het zal gaan kosten om eventuele grote reparaties uit te laten voeren.

Als u een bestaand huis koopt moet een professionele keuring van de woning eigenlijk als ontbindende voorwaarde in het contract zijn opgenomen. Wij zullen hier later nog op terugkomen.

Omstandigheden
Probeer bij het bepalen van de prijs die u wilt bieden ook aan de weet te komen, of de verkopers er haast mee willen maken hun woning kwijt te raken. Als zij bijvoorbeeld al een voorlopig koopcontract voor een andere woning hebben, dat afhangt van de verkoop van dit huis, dan bent u in een goede onderhandelingspositie. Het is ook in uw voordeel als u weet hoe lang het huis al te koop staat en of de vraagprijs al eens is verlaagd. Hoeveel eigen vermogen heeft de eigenaar in deze woning? (Makelaars hebben doorgaans toegang tot deze gegevens.)

Wat kunt u betalen
Voordat u een bod doet op de woning moet u weten wat u maandelijks zult moeten opbrengen als u het huis voor die prijs koopt. Houd daarbij rekening met de kosten van gas, water en elektriciteit, de gemeentelijke belastingen, onroerende zaakbelasting, "condominium fee" en alle andere kosten waarmee u te maken zult krijgen, alsook die van de hypotheek die u overweegt af te sluiten.Laat u er niet toe verleiden meer te bieden dan uw financiën toestaan.

Bron: Funda


Europese richtlijnen verplichten een energielabel bij verkoop en verhuur. Echter is het besluit 2,5 maand voor de invoering slechts bij een klein deel van de Nederlanders bekend. Bovendien blijkt het certificaat niet in alle gevallen verplicht te zijn. Onduidelijkheid alom. De organisatie achter Makelaarsland speelt hier op in. Via de nieuwe site www.energielabel-voor-mijn-huis.nl kunnen woningeigenaren met een test direct achterhalen of en wanneer zij een energielabel nodig hebben.



Vanaf 1 januari 2008 zijn eigenwoningbezitters verplicht om bij verkoop en verhuur een energielabel van hun huis te overleggen. Dit certificaat is vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en autos en geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Er zijn echter een aantal uitzonderingsgevallen. Zo zijn monumenten van deze verplichting vrijgesteld. "Het is voor verkopers en verhuurders erg onduidelijk", geeft Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland aan. "De verplichting is ingevoerd, maar de Nederlanders worden hier slechts korte tijd voor de ingang van op de hoogte gesteld. Veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Het is natuurlijk zonde als je een energielabel op laat stellen en de bijbehorende kosten betaalt, terwijl achteraf blijkt dat het niet nodig was."

Energielabel-voor-mijn-huis.nl is een initiatief van Makelaarsland. Op de homepage staat een duidelijke test. Aan de hand van een aantal vragen zien woningeigenaren direct of de verplichting van het energielabel ook voor hen geldt. Verder biedt de site uitgebreide informatie en antwoorden op de belangrijkste vragen die bij consumenten spelen. "Makelaarsland hecht grote waarde aan een goede en transparante informatievoorziening voor haar klanten", vertelt Stoop. "Deze nieuwe site is bedoeld voor alle eigenwoningbezitters die hun woning willen verkopen of verhuren. Het energielabel is nieuw en onbekend. Uitgebreide research heeft geresulteerd in een overzichtelijke site waar werkelijk alle belangrijke informatie te vinden is."


Wie zelf een huis koopt of verkoopt, moet het zonder de expertise van een makelaar stellen. Dit vergroot het gevaar dat je een kat in de zak koopt of dat je geen geschikte koper voor je huis vindt. Maar ook hier geldt: als je er tijd en moeite in wilt steken, kun je het waarschijnlijk wel zonder makelaar stellen.

Mededelingsplicht van de verkoper
Als verkoper van een huis heb je een zogeheten mededelingsplicht. Je dient eventuele, niet- of slecht zichtbare, gebreken die jou bekend zijn te melden aan de (aspirant)koper voordat de koop is gesloten. Niet alleen de verborgen gebreken aan de woning zelf vallen onder de mededelingsplicht van de verkoper, ook moet je als verkoper aangeven of er sprake is van bodemverontreiniging, of of er geluid- of stankoverlast enzovoorts.

De mededelingsplicht geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn. Zaken die voor een koper gemakkelijk te achterhalen zijn, hoef je evenmin te melden. Wel moet je het laten weten als de Vereniging van Eigenaren belangrijke beslissingen aan het nemen is of net genomen heeft. Als de koper informatie wil over het functioneren van de VVE, dien je hem daarover in te lichten. Ook informatie over bouwvergunningen en bestemmingsplannen is verplichte kost.

Je hoeft alleen die informatie aan de koper te verstrekken waarvan je op de hoogte bent of kunt zijn. Bekend voorbeeld: als je niets van tuinieren weet, kan de koper niet verwachten dat je hem waarschuwt dat er geen rozen zullen groeien in de tuin.



Aansprakelijk
Als je je huis verkocht en de koper ontdekt het verborgen gebrek, kan hij je daarvoor aansprakelijk stellen. De koper kan dan eisen dat je het gebrek herstelt of een schadevergoeding betaalt. In het ergste geval kan hij zelfs eisen dat de koop ongedaan wordt gemaakt.

Onderzoeksplicht van de koper
Tegenover die mededelingsplicht staat de onderzoeksplicht van de koper. Dit houdt in dat je als koper allerlei vragen moet stellen over de woning, het perceel en de omgeving, die de verkoper naar waarheid dient te beantwoorden. Een verkoper kan uiteraard - zie boven - slechts mededelen wat hij weet en waarvan hij het idee heeft dat dit belangrijk is voor de koper.

Keuring
De koper kan ook een bouwkundige keuring uitvoeren om aan zijn onderzoeksplicht te voldoen. Een bouwkundige keuring is zeker bij oude huizen nuttig. Je krijgt dan zicht op de staat van onderhoud, de eventuele gebreken en de kosten om het huis op te knappen. Handig, als je wilt voorkomen dat je een kat in de zak koopt of verwikkeld raakt in langdurige juridische procedures. Je staat bovendien wat steviger in je schoenen tijdens de prijsonderhandelingen. Een keuring kost om en nabij de 230 euro.

Als koper kun je (hoewel dit niet altijd verplicht is - het is niet helemaal duidelijk hoe ver je moet gaan in je onderzoeksplicht) vragen naar andere zaken, zoals het gedrag van directe buren (is er wel eens overlast?) en de relatie tussen de buurtbewoners.

Door: Jan Bletz


Als je een huis van 200.000 euro (en dat kost een huis tegenwoordig al gauw) via een makelaar koopt of verkoopt, ben je meestal tussen de vier- tot vijfduizend euro kwijt aan courtage. Dat geld kun je in je zak steken als je eigenhandig de huizenmarkt opgaat. Maar is dit wel verstandig? Is het niet beter om toch een makelaar in de arm te nemen, al is het maar voor een gedeelte van het aan- of verkoopproces?

Heet-van-de-naald-aanbod
Tegenover het financiële voordeel van het zelf doen, staan enkele nadelen. Dat begint - voor de koper - al als je een huis wilt zoeken. Funda, de site van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), heeft verreweg het grootste aanbod. Maar de NVM biedt nieuwe huizen aan met een vertraging van één dag. Een echt heet-van-de-naald-aanbod is voorbehouden aan mensen die de NVM-makelaar een aankoopopdracht hebben gegeven. En soms komt een huis niet eens op Funda terecht - omdat het huis binnen een dag weg is, of omdat de verkoper niet aan de grote klok wil hangen dat zijn huis te koop is. Ook dan zullen meestal de betalende klanten van de makelaar als eerste weten dat zon huis te koop is.

Gelukkig is deze informatie-achterstand op het moment ogenblik minder nadelig dan enkele maanden geleden, toen de huizen wegvlogen. De druk is van de ketel, en de meeste huizen die te koop worden aangeboden blijven dat enkele maanden. Maar er blijven bezwaren.

Wat een werk!
Vervelend is vooral dat het zo veel tijd kost om op eigen houtje op huizenjacht te gaan of - nog erger - om als verkoper potentiële nieuwe bewoners welkom te moeten heten met koffie en een vrolijk verkooppraatje (en dat dan meestal overdag). Aangezien je als particulier niet de expertise hebt van een professionele makelaar, duurt alles bovendien extra lang.



Zeker voor de koper in spe. Die moet veel tijd investeren, wil hij zeker weten of huis en locatie wel aan zijn verwachtingen voldoen. En wat te denken van wat er allemaal mis kan gaan bij de onderhandelingen? Waar de makelaar geschoold is in het betere handjeklap-werk, hebben de meeste particulieren op dit vlak geen enkele ervaring. Een beetje van jezelf, een beetje van de makelaar... Een tussenoplossing is wellicht de makelaar slechts voor bepaalde activiteiten in te schakelen.

Soms schakelt de koper een makelaar bijvoorbeeld alleen in voor de taxatie van een woning. Bij veel huizen kan de waarde worden geschat op grond van de prijzen die het kadaster verstrekt over onlangs verkochte woningen. Deze informatie van de verkochte woningen biedt een indicatie van de verkoopprijs. Maar als er in een straat of buurt onvoldoende recente voorbeelden zijn, is het wellicht een goed idee een huis te laten taxeren door een makelaar. Een taxatie van een huis van ongeveer 200.000 euro kost rond de 500 euro inclusief BTW.

Ook wordt een makelaar wel eens alleen gevraagd om onderhandelingen te voeren. Meestal is een makelaar daar niet zoveel tijd aan kwijt, althans niet zo veel als aan het hele traject van bezichtigingen met voor- en nabesprekingen. En dus kun je je veel geld uitsparen als je een makelaar pas inschakelt in de eindfase, als onderhandelaar. Een makelaar berekent voor deze service gemiddeld ongeveer 0,5-1% van de koopsom. Dat is bij € 200.000 al gauw tussen 1.190 en 2.380 euro (inclusief btw). Vraag de makelaar of hij op uurbasis wil werken en laat vooraf een schatting maken van het aantal uren dat hij bezig denkt te zijn. Een uurtarief ligt rond de 60 euro.

Door: Jan Bletz


De verkoper (en diens makelaar) heeft natuurlijk het liefst dat u géén ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract laat opnemen. Dan zit u namelijk aan de koop vast. Das dus niet altijd even verstandig, want die ontbindende voorwaarden kunnen voor u pure noodzaak zijn. Welke kunnen wel, welke kunnen niet?

Acceptabel zijn onder meer voorbehoud van financiering, het verkrijgen van een woonvergunning en bouwkundig onderzoek. De koop laten afhangen van de verkoop van uw eigen huis tegen een vooraf vastgestelde prijs, wordt maar zelden geaccepteerd.

Eigenlijk zijn in principe alle ontbindende voorwaarden acceptabel, tenzij de verkoper ze niet pikt. De verkoper is in deze de dominante partij.

Met onzin zoals vermeende aanwezigheid van aardstralen, komt u écht niet weg. Maar vloerinspectie op zwam en schimmels wordt meestal wel geaccepteerd. Belangrijk is overigens dat de twee partners samen een woning bekijken en ook samen een bod uitbrengen. Dat voorkomt achteraf discussie en gezeur.



Voorbehoud van verkoop van de eigen woning wordt tegenwoordig niet meer geaccepteerd. Het is wel eens voorgekomen dat kandidaat-kopers een voorbehoud maken wat betreft een baan die door moet gaan. Als een verkoper dat accepteert, is het geen enkel probleem.

Bouwtechnokeuring is uiteraard acceptabel, waarbij van tevoren is af te spreken vanaf wélk bedrag er ontbonden kan worden. Een schoongrondverklaring is natuurlijk heel actueel en in sommige gemeenten - Haarlem en Zaandam bijvoorbeeld - een vestigingsvergunning. Deze gemeenten hanteren voorwaarden als sociale- en economische gebondenheid. Dit zou u kunnen uitleggen als positieve discriminatie.

Bron: Nieuwbouwwoningen.nl


Of u een bestaande woning koopt of een nieuwbouw-woning, maakt misschien wel meer uit dan u denkt. We zetten helder de voor- en nadelen van een compleet nieuw huis ten opzichte van een bestaand huis op een rij.

Voordelen nieuwbouw

  • U betaalt minder (de koopprijs is immers vrij op naam, waar u bij een bestaand huis de kosten koper, circa tien procent, moet betalen)
  • Uw huis stijgt sneller in waarde (tijdens de bouw is een waardestijging van een ton al lang geen uitzondering meer)
  • De financiering is vaak makkelijker te regelen (al was het alleen maar omdat geldverstrekkers ook weten hoe snel nieuwe woningen in waarde stijgen...)
  • U heeft GIW-garantie (waardoor u voor enkele jaren een groot gevoel van zekerheid krijgt)
  • U heeft geen last van de vorige bewoners (met hun slechte smaak qua keuken, badkamer, tuin, enz.)
  • U heeft lagere onderhoudskosten
  • Uw huis is beter geïsoleerd (wat nogal kan schelen in de stookkosten...)
  • U maakt kans op een tophypotheek (in de zin van: met een heel lage rente, omdat banken nu eenmaal graag projectgewijs stunten met hun tarieven)

Nadelen nieuwbouw

  • U moet maar afwachten hoe de omgeving er uit gaat zien U bent maar al te vaak aan gemeentelijke willekeur overgeleverd (loting, economische gebondenheid, e.d.) U moet alles inrichten en kunt dus die mooie houten vloer niet overnemen (want die ligt er nog niet) Uw tuin is een modderpoel (dus dat wordt: kosten maken) U moet maanden wachten op de oplevering U bent afhankelijk van duur meerwerk om er een beetje rijke uitrusting in te krijgen

Voordelen bestaande bouw

  • U weet precies hoe de omgeving er uitziet U heeft geen last van gemeentelijke willekeur (loting, economische gebondenheid, e.d.) U kunt nog eens wat leuks overnemen van de vorige bewoners (zoals die mooie houten vloer) U hoeft de tuin niet helemaal van nul af aan in te richten U kunt er meestal snel in U woont niet in iets dat wel erg op een massaproduct lijkt U kunt van tevoren zien wie uw buren worden...

Nadelen bestaand huis

  • U betaalt meer (die ellendige kosten koper, circa tien procent) Uw huis stijgt minder snel in waarde De financiering is soms wat moeilijker te regelen U heeft garantie tot de deur (bij wijze van spreken dan) U kunt wel walgen van de smaak van de vorige bewoners (qua keuken, badkamer, tuin, enz.) U heeft hogere onderhoudskosten Uw huis is wellicht niet goed geïsoleerd (wat nogal kan schelen in de stookkosten.)



Hoewel u tijdens de bouwfase wellicht regelmatig een kijkje neemt bij de bouw van uw woning, is het als leek lastig om eventuele bouwfouten te constateren. Daarbij kan het zijn dat u twijfels hebt over het bouwproces. Wacht niet tot uw huis klaar is, want het is vaak prijzig en soms onmogelijk om fouten achteraf te laten herstellen. Een bouwtechnische keuring tijdens de bouw neemt alle twijfel weg en geeft u meer zekerheid over een correct verloop van de bouw.

Oplevering
Vanaf het moment van oplevering is het huis officieel in uw bezit. Het is aan te raden om u tijdens de oplevering te laten vergezellen door een onafhankelijke bouwkundige die een opleveringskeuring uitvoert, zodat alle eventuele gebreken kunnen worden genoteerd. In het algemeen worden er bij nieuwbouwwoningen gemiddeld 21 gebreken geconstateerd. Na de oplevering moet uw woning worden drooggestookt.


Niet alle nieuwbouwwoningen volgen dezelfde prijsontwikkeling. Met name de regio, de locatie en het type huis zijn prijsbepalend. U dient zich daarom vooraf te oriënteren welk prijsniveau er regionaal gehanteerd wordt. In een nieuwbouwplan is er nog weinig infrastructuur, en is het lastiger te bepalen wat een goede locatie is voor uw woning. Let niet alleen op uw voorkeur voor het type huis, de afmetingen van uw bouwkavel, de ligging ten opzichte van de zonnestand en het wel of niet aanwezig zijn van een garage of carport. Zijn er scholen, winkels en andere voor u belangrijke voorzieningen in de directe omgeving? Hoe staat het met de doorgaande wegen, aanrijroutes en eventuele bebouwingen in de buurt? Deze en andere zaken kunnen doorslaggevend zijn. Vraag de gemeente dan ook om het totale bouwplan.

Gaat u een nieuwbouwhuis kopen? Dan wordt u met aanzienlijke kosten geconfronteerd. Ze betreffen niet alleen de koop-/aanneemsom, maar ook andere kosten ten behoeve van de aankoop en financiering van uw huis. Hou tevens rekening met verhuis- en inrichtingskosten. Daarnaast heeft een nieuwbouwwoning geen tuin. Reserveer daarom een bedrag voor tuinaanleg.

Een nieuwbouwhuis koopt u over het algemeen "vrij op naam" (v.o.n.) Dit betekent dat de notariskosten van de eigendomsoverdracht en de BTW bij de prijs zijn inbegrepen. Voor de grond betaalt u een koopsom en voor de bouw van uw woning een aanneemsom. Daarnaast betaalt u notaris- en kadasterkosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie voor de hypotheek, hypotheekrente die u tijdens de bouwperiode bent verschuldigd, uitstelrente en grondrente.


Om te bepalen hoeveel u voor het huis wil bieden moet u rekening houden met verschillende factoren, te weten:

De marktwaarde
Hoe verhoudt de vraagprijs van de woning zich met de marktwaarde, gebaseerd op recente verkoop van vergelijkbare huizen in de wijk? Om hier achter te komen kunt u uw makelaar vragen om een taxatierapport



De staat van het huis
De bouwkundige staat, de condities van de leidingen en eventuele gebreken aan het huis bepalen onder meer de waarde van de woning. U kunt een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde opnemen

Omstandigheden
Probeer te achterhalen of de verkopers haast hebben. Dit verbetert namelijk uw onderhandelingspositie. Het is ook in uw voordeel als u weet hoe lang het huis al te koop staat en of de vraagprijs al eens is verlaagd

Wat kunt u betalen
Voordat u een bod doet moet u weten wat u maandelijkse lasten zullen zijn als u het huis voor die prijs koopt. Laat u er niet toe verleiden meer te bieden dan uw financiën toestaan.


Gaat u binnenkort verhuizen dan staat er een hele hectische tijd voor de deur. Sommige dingen vergeet je dan gemakkelijk.. Hier een lijstje met punten waar u wanneer aan moet denken.

Wat te doen als u weet dat u gaat verhuizen?
Afspraak maken met uw verhuizer, huur oude woning opzeggen, verhuizing van de telefoon aanvragen, informeren naar mogelijkheden van en verbouwingsregelingen, verhuisverlof regelen met werkgever, maten van het nieuwe huis opnemen, verhuisbericht postkantoor

1 maand voor de verhuizing
Kinderen aanmelden bij de nieuwe school, verzekeringen regelen, aansluiting elektra, gas en water oude woning opzeggen, aansluiting elektra, gas en water nieuwe woning regelen.

De laatste 2 weken voor de verhuizing
Adreswijzigingen versturen, opvang van de kinderen en/of huisdieren voor op de verhuisdag regelen, bibliotheekboeken en/of videobanden terug brengen, beginnen met inpakken.

De laatste dag(en) voor de verhuizing
Het nieuwe huis schoonmaken en kamers merken voor de verhuizers, alles inpakken en van stickers voorzien wat u niet tot op het laatse moment nodig heeft, koelkast ontdooien en schoonmaken, uitneembare meubelen uit elkaar halen.

De verhuisdag
Alle sleutels geld en betaalcheques in de handbagage, huis controleren op achtergebleven spullen, meterstanden opnemen, gas en elektra afsluiten, alle ramen en de deuren goed afsluiten ,sleutel afgeven aan de huismeester of de nieuwe bewoners.

Na aankomst in de nieuwe woning
Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten, alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren, slaapkamergordijnen ophangen, koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen, eventuele verhuisschade melden aan uw erkende verhuizer, binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente

Wie stuurt u een verhuisbericht?
Uw werkgever, Familie Vrienden en kennissen, Buren, Zakenrelaties, De gemeente, belasingdienst. Uw huisarts, specialist, tandarts, apotheek, ziekenfonds/ziektekostenverzekering. Diverse verzekeringsinstanties, bank/giro, notaris, vaste leveranciers, De school, Verenigingen, vakbond, (dag)bladen, tijdschriften

Wat u nog moet weten over uw nieuwe woning
Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten, Maten van alle deuren en ramen, beschikbare ruimte voor de koelkast/fornuis/vaatwasser en wasmachine, plaats van de aansluiting van het Centraal Antennesysteem en de afstand tot de plaats waar u de radio en t.v. wilt plaatsen, aantal en plaats van de stopkontacten, kan de verhuiswagen tot voor de deur komen, is er een mogelijkheid een verhuislift op te zetten.

 

De hypotheekrente is de prijs die u betaalt om geld te lenen. De rente bepaalt, naast de aflossing, hoe hoog uw maandlasten worden. Als de rente niet is vastgezet, dan kunnen renteschommelingen uw maandlasten beïnvloeden. Meer zekerheid voor de hoogte van uw maandlasten, krijgt u door de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Hoewel de rente belangrijk is, moet u zich bij de keuze van een hypotheek niet alleen laten leiden door de hoogte van de rente. De hypotheekvorm, de wijze en hoogte van de aflossing en de voorwaarden zijn andere belangrijke factoren in de keuze van een hypotheek.

Lage rentetarieven
Soms worden hypotheken aangeboden met een zeer lage rente. Vaak horen hier echter ook uitgeklede hypotheekvoorwaarden bij. De keus in rentevaste periodes is beperkter of de verhuisfaciliteit is uitgesloten. Ook worden soms lage rentetarieven geboden om klanten te trekken. Deze tarieven gelden echter slechts tot de eerste aanpassing, daarna geldt de normale rente.



Nationale Hypotheek Garantie
Bij het afsluiten van uw hypotheek kunt u de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen. Deze garantie zorgt ervoor dat de rente en aflossing ook wordt betaald als u in financiële problemen komt. In dat geval wordt het huis verkocht en zorgt het Waarborgfonds ervoor dat de hypotheekschuld wordt afgelost. Als u een hypotheek afsluit met NHG, dan krijgt u een lagere rente. Deze ligt 0,2 tot 0,5 procent onder de marktrente. Er gelden echter wel bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Meer informatie over de NHG vindt u in Eigen huis, iets voor u? of via de site van de NHG.

Rentevast periode
Bij het afsluiten van een hypotheek moet u kiezen tussen een variabele of een vaste rente. De variabele rente is het laagst, maar kan per dag, maand of kwartaal worden aangepast aan de rente van dat moment. Een rentestijging voelt u dan dus direct in uw portemonnee. Wilt u zekerheid, dan kunt u de rente vastzetten. Dat kan voor één of voor dertig jaar. Als u voor een langere rentevaste periode kiest, dan betaalt u vaak een iets hogere rente.

Als de rentevast periode is afgelopen, dan mag u zonder boete van hypotheek veranderen. Anders moet u een nieuwe rentevaste periode bepalen. U ontvangt hierover één maand voor het verstrijken van de rentevaste periode bericht van uw geldverstrekker.

Als u eenmaal voor een bepaalde rentevaste periode heeft gekozen, dan kunt u deze na afloop van de periode wijzigen. U kunt dan kosteloos de rente voor de nieuwe periode vastzetten. U kunt echter ook de rente tussentijds aanpassen. Afhankelijk van de hoogte van de dan geldende rente wordt er dan wel of geen boete in rekening gebracht. Bereken dus vooraf of het wel voordelig is om de rente tussentijds aan te passen.

Bandbreedte van de rente
U kunt met uw geldverstrekker een bepaalde onder- en bovengrens van de rente afspreken. Dit zijn bandbreedtes. Binnen die grenzen mag de rente fluctueren en hebben de renteschommelingen geen effect op uw maandlasten. Stijgt de rente echter boven de bovengrens of daalt de rente onder de ondergrens, dan wordt de rente aangepast met de stijging respectievelijk daling boven of onder de gestelde bandbreedte.

Renteschommelingen
Stond in 1981 de hypotheekrente nog op circa 12 procent, in 1998 lag de rente op 6 procent. De rentestand kan dus flink schommelen. Afhankelijk van de hypotheekvorm en de voorwaarden die u kiest kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw maandlasten. Er zijn verschillende methoden waarmee u zich hiertegen kunt indekken:



 • Door de rente vast te zetten voor een langere periode;

 • Door een technische voorziening in de spaarhypotheek is het effect van renteschommelingen op uw netto maandlasten vrijwel nihil. Doordat de rente en de premie zijn gekoppeld worden de renteschommelingen afgezwakt.

 • Via rentemiddeling.

  Via rentemiddeling. Dit is een berekeningsmethode die leidt tot een nieuwe rente. De huidige hypotheekrente en de resterende rentevaste periode zijn hierbij van belang. Door rentemiddeling werkt elk renteverschil maar voor een klein deel door. De rente die u betaalt wordt elk jaar voor een tiende deel aangepast aan de dagrente. Dit zorgt voor een afvlakking van de rentebewegingen.


 • Rentedrempels.

  Als u kiest voor een variabele rente, dan kunt u marges afspreken waarbinnen de rente mag schommelen. Binnen die bandbreedte heeft de rente geen invloed op uw maandlasten.


 • Rentebedenktijd.

  Hierbij heeft u de mogelijkheid om even af te wachten en de rente pas vast te zetten op het moment dat u het gunstig vindt. De bedenktijd kan één of twee jaar zijn en kan vooraf of achteraf worden vastgesteld. Heeft u de rente bijvoorbeeld twee jaar vastgezet met rentebedenktijd, dan kunt u op elk gewenst moment de rente voor een langere periode vastzetten. Heeft u daarentegen de rente voor twaalf jaar vastgezet, waarvan de laatste twee jaar met rentebedenktijd (achteraf), dan kunt in op elk gewenst moment in de laatste twee jaar een nieuwe rentevaste periode kiezen.



Rentesoorten
Er zijn twee verschillende rentedefinities: de nominale- en de effectieve rente. De nominale rente is de rente die u als hypotheeknemer per jaar betaalt. Het rentebedrag kunt u berekenen door het rentepercentage met uw hypotheekbedrag te vermenigvuldigen.

Bij de effectieve rente wordt rekening gehouden met de afsluitprovisie en het feit dat de rente niet jaarlijks, maar maandelijks wordt betaald. Dit betekent dat de effectieve rente altijd hoger is dan de nominale rente. Bij de effectieve rente wordt echter geen rekening gehouden met premies voor de levensverzekering en de hypotheekrenteaftrek.

Bron: Funda