Alle toestellen op de Nederlandse markt moeten de zogenaamde CE-markering hebben. Dit verplichte keurmerk geeft aan dat het toestel is gekeurd volgens basiseisen die in de gehele Europese Unie van kracht zijn. Het gaat dan met name om veiligheid en een bepaald minimum rendement. De CE-markering is een soort paspoort waarmee producenten de artikelen vrij op de Europese markt kunnen verhandelen.

Nederlandse situatie
In Nederland (aardgasland bij uitstek) heeft de consument vaak behoefte aan meer informatie en worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit, rendement en milieu. Om daaraan tegemoet te komen kunt u kiezen voor een toestel dat ook is voorzien van het Gaskeurmerk of het Zonnekeur. Want dan weet u zeker dat het toestel aan hoge eisen voldoet, duurzaam functioneert en uitstekend presteert. Deze kwaliteitsmerken worden verleend door het onafhankelijke GASTEC Certification B.V. in Apeldoorn. Aan de hand van verschillende labels kunt u zien of een cv-toestel aansluit op uw persoonlijke wensen.

De Gaskeurmerken

Het Gaskeur HR-label
Een echte Hoog Rendement-ketel herkent u aan het Gaskeur HR-label. Op onpartijdige wijze is vastgesteld dat het rendement van het toestel minimaal 100% bedraagt (volgens de officiële Europese berekeningswijze. De HR-technologie heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor steeds hogere rendementen worden gehaald. Er zijn binnen het Gaskeur HRlabel daarom drie klassen. Naast HR 100 (rendement 100% of meer) is er HR 104 (104% of meer) en zelfs HR 107 (107% of meer). Een ketel die zuinig is met energie, is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw energierekening. Het verschil in het gasverbruik tussen een toestel met HR 107 en een gewone ketel kan oplopen tot maar liefst 25%.

Het CW-label heeft dus betrekking op het comfort van de warmwatervoorziening. Toestellen met Gaskeur CW voldoen aan belangrijke basiseisen met betrekking tot tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Daarnaast maakt het CW-label in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt. Dankzij een duidelijke indeling weet u direct voor welke toepassingen het toestel het meest geschikt is. Ook dit is door Gastec Certification oponafhankelijke wijze vastgesteld. De verschillende CW-toepassingsklassen zijn samengebracht in een overzichtelijke tabel. Door gebruik te maken van de tabel voorkomt u enerzijds het probleem, dat een toestel na installatie niet blijkt te voldoen aan de functies waarvoor het is aangeschaft. Anderzijds wordt een te grote capaciteit tegengegaan, met alle positieve gevolgen voor energiebesparing en het milieu.

Het Gaskeur CW-label
Bij een nieuw warmwatertoestel wilt u een zo hoog mogelijk comfort. Maar wanneer levert een warmwaterinstallatie het gewenste comfort? In eerste instantie is dit natuurlijk een persoonlijke zaak. Toch zijn er een paar aspecten die voor elke gebruiker van belang zijn. Bij de keuze van het toestel is het belangrijk om te kijken naar het aantal bewoners en hun comfortwensen. Zo zijn het aantal tappunten voor warm water belangrijk en ook of er op meerdere plaatsen tegelijk warm water gewenst is, speelt een rol bij de toestelkeuze. Om deze keuze te vergemakkelijken zijn er op de diverse toestellen Gaskeur-CW-labels aangebracht. CW staat voor Comfort Warm Water. Aan dit label kunt u de prestatie van het toestel aflezen. Het CW-label maakt in één oogopslag duidelijk in welke warmwaterklasse een toestel valt (zie tabel op pagina 19). Denk bij de aanschaf van een warmwatertoestel ook aan eventuele toekomstplannen zoals verbouwing of aan bijzondere watervragers, zoals een groot ligbad. Als de comforteisen bekend zijn, kunt u het toestel kiezen dat het beste bij uw woonsituatie past.

Het Gaskeur HRww-label
Het Gaskeur HRww-label gaat nog een stapje verder dan het Gaskeur CW-label. Het Gaskeur HRww-label combineert de comforteisen van het CW-label met een extra hoge rendementseis en een extra korte wachttijd. Voor u de garantie dat apparatuur die voorzien is van het HRww-label op bijzonder zuinige èn comfortabele wijze warm water produceert.

Het Gaskeur SV-label
Een toestel dat is voorzien van het Gaskeur SV-label (SV staat voor Schonere Verbranding) geeft aan dat u te maken hebt met een toestel dat een minimale hoeveelheid voor het milieu schadelijke stoffen uitstoot. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt bijvoorbeeld altijd NOx vrij, één van de veroorzakers van zure regen. Hoe hoger de vlamtemperatuur, hoe groter het percentage vrijgekomen NOx. Een toestel met het SV-label beschikt echter over een geavanceerde brander die de vlamtemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, zo laag mogelijk houdt.

Het Gaskeur NZ-label
Deze toestellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het Gaskeur NZ-label. Dit label is met name van belang indien u besluit tot de aanschaf van een zonneboilersysteem. Het is namelijk belangrijk om dit systeem te combineren met een cv-ketel die het NZ-label voert.

Het Gaskeur-label op het toestel
Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere Gaskeurlabels. Om aan te geven hoe een label er in de praktijk uitziet, geven we u hierbij een voorbeeld van een gastoestel dat is voorzien van alle Gaskeur-labels.

Het Gaskeur-label en de EPN
EPN staat voor Energie Prestatie Normering. In het Bouwbesluit (woningwet) wordt geëist dat elke nieuwbouwwoning in Nederland voldoet aan de eisen van de EPN. Het betreft hier een norm (NEN 5128) waarin staat hoe het energieverbruik van een woning kan worden bepaald. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eis voor de EPC wordt steeds verlaagd door de overheid, om zodoende het energieverbruik voor met name verwarming en warm water te verminderen. Voor het bepalen van de EPC van een woning maakt de norm gebruik van de mogelijkheden die de Gaskeur-labels bieden: HR-ketels worden, afhankelijk van hun label HR100, HR104 of HR107, in de EPN gewaardeerd. Heeft de ketel géén Gaskeur HR-label, dan moet een lager rendement worden ingevuld, waardoor de EPC van de woning stijgt. Hetzelfde geldt voor de tapwatervoorziening. De strenge rendementseis van het Gaskeur HRww-label resulteert in een goede waardering in de EPN en zodoende in een verlaging van de EPC. Een lage EPC is belangrijk, want als een woning op een te hoge EPC uitkomt, verleent de gemeente geen bouwvergunning.

Het Zonnekeur

Alleen een goed zonneboilersysteem krijgt Zonnekeu
Zonnewarmte is een aantrekkelijke energiebron. Het is schoon, stil en onuitputtelijk. Logisch dat steeds meer mensen voor zonne-energie kiezen. Bijvoorbeeld om met een zonneboilersysteem water op te warmen. Dat kan forse besparingen opleveren op het gebruik van elektriciteit en gas. En dat is natuurlijk weer een goede zaak voor het milieu.

Als u voor een zonneboilersysteem kiest, wilt u natuurlijk wel een systeem aanschaffen dat zo goed mogelijk presteert. Zon systeem herkent u aan het Zonnekeurlabel.

Tips voor veiligheid, besparing en milieu

Tip 1. Voor de verbranding van aardgas heeft elk verwarmingstoestel zuurstof nodig. Een onbelemmerde toevoer van lucht is daarbij een zwaarwegende voorwaarde. De manier waarop die verbrandingslucht wordt toegevoerd, verschilt per toestel. Gashaarden, geisers en oude CV-toestellen zijn over het algemeen open toestellen. Dit wil zeggen dat zij hun zuurstof voor het verbrandingsproces direct uit de lucht betrekken van de kamer waarin het toestel staat of hangt. In zon ruimte moet altijd genoeg verse lucht aanwezig zijn. De gevel moet ventilatie-openingen bevatten waardoor buitenlucht onbelemmerd naar binnen kan stromen.

Tip 2. Regelmatig onderhoud van het toestel is een vereiste. Onderdelen in een CV-toestel kunnen door het gebruik vervuilen en daardoor minder presteren. Met name bij beveiligingen is dit van belang. Maar ook een vuile brander met een slechte verbranding levert minder warmte en minder comfort.

Tip 3. Tegenwoordig is elke Nederlander zich ervan bewust dat hij of zij zuinig met energie moet omgaan. In huis betekent dit vooral dat de verwarmings- en warmwatertoestellen met beleid gestookt moeten worden. Een bewust gebruik begint al bij de keuze van het toestel. De berekening van de benodigde capaciteit speelt een cruciale rol. De erkende installateur kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Tip 4. Soms kunt u met kleine investeringen behoorlijke besparingen bereiken, zoals bij reparaties en regulier onderhoud. Dit zijn weliswaar directe kosten, maar ze leveren op de langere termijn vrijwel altijd geld op. Een ander voorbeeld is de spaardouche of de doorstroombegrenzer op kranen. Hierdoor gaat het tapdebiet omlaag. Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, zorgen voor een onnodig verhoogd water- en energieverbruik.

Tip 5. Door logisch na te denken over energieverbruik, kunt u nog opvallende besparingen realiseren.

Leven is mensen ontmoeten, ideeën uitwisselen, andere culturen leren kennen.” De Crossroads radiator staat symbool voor deze verrijkende ontmoetingen.

Met de Crossroads wou schepper/ambachtsman Nicole Partas een teken creëren voor deze “verwarmende” ontmoetingen tussen mensen en culturen. Bewust werd het ruwe/ schitterende metaal zichtbaar gelaten als symbool voor de pure ervaringen van het leven.

De Crossroads is een hoogkwalitatieve radiator gesmeed volgens de allerhoogste eisen. Deze radiator kan zonder probleem aangesloten worden op elk centraal verwarmingssysteem.

Gemaakt van vuur en gesmeed met passie, de Crossroads straalt haar exotische warmte uit, in vorm en functie.

Design: Nicole Partas

MOON: passionele warmte

“Moon is zoals samba”, zegt schepper/ambachtsman Nicole Partas. Hij wou de zwoele sfeer tijdens een nacht in Rio de Janeiro vol samba en passie vatten in een uniek stuk. Hij ontwikkelde een volledig nieuwe manier om naar “warmte” te kijken. De zoektocht leidde hem uiteindelijk tot de Moon, een radiator met schijnbaar immer bewegende lijnen vol spanning en warmte.

Met deze radiator, de Moon, biedt Oreca-design de wereld een hoogperformante unieke design radiator, vervaardigd uit een mineraalcomposiet volgens een gepatenteerde productiewijze.

Het toestel kan zonder probleem geïntegreerd worden in elk centraal verwarmingssysteem.

De Moon verwarmt niet enkel letterlijk je woning, het is een exclusief werk dat elke ruimte verrijkt met haar zwoele, Zuid-Amerikaanse uitstraling.

Centrale Verwarmingsketels gebruiken lucht voor de verbranding van gas. Er zijn twee systemen waarmee een ketel de benodigde lucht kan betrekken. Een open systeem of een gesloten systeem

De Conventionele Ketel (CV)
De conventionele ketel heeft een rendement van zon 70-80%. Dit wil zeggen dat er 20-30% van de energie verloren gaat via de schoorsteen. De regeling is vrij eenvoudig. De brander brandt totdat de gewenste temperatuur is bereikt en zal uitschakelen. Er zijn geen extra voorzieningen nodig en vaak kan worden volstaan met een simpele kamerthermostaat. De aanschaf en installatie is relatief goedkoop evenals de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Er zijn ook combiketels en deze zorgen naast de verwarming ook voor de levering van warm water.

De Verbeterd Rendement Ketel (VR)
De Verbeterd Rendement ketel heeft een rendement van minimaal 90%. Het verschil ten opzichte van de conventionele ketel zit hem in de warmteoverdracht en de regelingen. Door de materiaalkeuze van de warmtewisselaar wordt een goede warmteoverdracht bereikt. De meeste ketels hebben een modulerende regeling. Afhankelijk van de ingestelde temperatuur wordt de gashoeveelheid naar de branders aangepast. Het toestel blijft langer op laagstand in bedrijf waardoor de stilstandverliezen aanzienlijk worden verminderd. Een bijkomend voordeel is dat de ruimte temperatuur geleidelijker verloopt. Het toestel schakelt minder, waardoor temperatuurshiaten worden voorkomen. Voor VR- en HR-ketels zijn enkele extra voorzieningen nodig, zoals een afvoer voor condenswater en een ventilator.

De Hoog Rendement Ketel (HR)
Een Hoog Rendement ketel heeft een rendement van minimaal 100%. Dit hoge rendement wordt verkregen door een optimale overdracht van de verbrandingsgassen aan het cv-water. De warmteoverdracht is zo optimaal dat de temperatuur van de verbrandingsgassen zo laag wordt dat de waterdamp hiervan in het toestel condenseert. De temperatuur van rookgassen in deze ketels is lager dan bij de gewone ketel. De waterdamp in de rookgassen kan daardoor condenseren. Omdat deze condens in de stenen van de schoorsteen kan trekken en bij vorst scheuren kan veroorzaken, is deze ketel niet geschikt bij een lange, gemetselde schoorsteen. De aanleg van een speciale rookgasafvoer is daarom noodzakelijk. HR- en VR-ketels zijn in de regel duurder in aanschaf dan gewone ketels, maar gebruiken dus minder energie en is hierdoor veel minder belastend voor het milieu.

Een open systeem
Bij het open systeem zuigt de ketel lucht uit de ruimte om zich heen aan. De verbrandingsgassen worden via de schoorsteen of via een aluminium dakdoorvoer afgevoerd. Open toestellen worden uitsluitend toegepast in situaties waar gesloten toestellen niet kunnen worden toegepast of dat de benodigde aanpassingen en voorzieningen te ingrijpend en te kostbaar worden.

Een gesloten systeem
Bij het gesloten systeem wordt de lucht van buiten betrokken. Er is hier een aparte luchttoevoer opening nodig. Veelal wordt het systeem als veiliger en zuiniger aangemerkt. Veiliger omdat de kans op koolmonoxide in de woning zeer gering is doordat de verbrandingsruimte volledig is afgesloten van de opstellingsruimte. De doorvoer kan zowel door het dak als de gevel. Hierdoor is de cv-ketel minder plaatsgebonden. In een nieuwbouwwoning worden bijna uitsluitend gesloten toestellen toegepast. Ook bij vervanging is het raadzaam een gesloten toestel toe te passen.

Ooit geweten dat een wesp op zonne-energie vliegt? Dit geelzwart gestreepte diertje is voorzien van een groot aantal zonnecellen die het zonlicht omzetten in stroom. Ook wij maken steeds meer gebruik van zonne-energie. Logisch, want de zon is een schone, onuitputtelijke en gratis energiebron. En niet alleen voor het opwekken van stroom, ook voor het opwarmen van water. In ons land zijn er bijvoorbeeld al tienduizenden zonnepanelen en zonneboilers geïnstalleerd. En de vooruitzichten zijn zonnig want dit aantal groeit snel.

Warm water dankzij de zonneboiler
Voor het opwarmen van water wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een zonneboilersysteem. Zon systeem bestaat uit een zonnecollector van doorgaans 3 m2 die op het dak van uw woning wordt geplaatst en gekoppeld is aan een water-opslagvat. Zonnewarmte zorgt dat water in een gesloten circuit binnen de collector wordt opgewarmd tot maximaal 90 graden. Dit hete collectorwater stroomt via een spiraal door het opslagvat, dat op zijn beurt is gevuld met koud kraanwater. De spiraal warmt vervolgens het kraanwater op en via de cv-ketel wordt het water zonodig verder verwarmd tot de juiste temperatuur. Op deze wijze kan een zonneboiler u een leuke besparing opleveren: het scheelt gemiddeld de helft van de energiekosten voor uw warme tapwater. Met een huishouden van vier personen bespaart u ongeveer 200 m3 aardgas per jaar. Dat is toch al gauw een voordeel van zon 70 euro. En het is natuurlijk goed voor het milieu.

Ook s winters het zonnetje in huis
De zon levert meer dan 50 keer zoveel energie als we jaarlijks in ons land aan gas, elektriciteit en benzine verbruiken. Ook in de winter kunnen we van die zonne-energie gebruik maken. Een zonnepaneel werkt immers op het licht van de zon. Dus ook bij een gedeeltelijk of zelfs een geheel bewolkte hemel werkt een zonneboiler. Al is het rendement in de winter natuurlijk lager dan in de zomer, omdat dan de dagen langer zijn en de zon meer uren schijnt.

Tip!

Zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen!Zonne-energie wordt eigenlijk op twee manieren benut voor gebruik in woningen. Niet alleen voor warm water. Ook om stroom op te wekken. Daar heb je een paneel met zonnecellen voor nodig, die het opgevangen zonlicht omzetten in elektriciteit. Een zonnepaneel met een oppervlak van 1 vierkante meter levert in een jaar gemiddeld 100 kWh op. Gratis! Voor zonnestroom zijn naast het plaatsen van de collector geen ingrijpende investeringen nodig. Het zonnepaneel wordt via een omvormer en een normale stekker direct aangesloten op uw eigen elektriciteitsnet: stekker in het stopcontact en u profiteert meteen van uw eigen groene stroom!

Zonnekeur staat voor kwaliteit
Als u voor een zonneboilersysteem kiest, wilt u natuurlijk wel een systeem aanschaffen dat zo goed mogelijk presteert. Zon systeem herkent u aan het Zonnekeurlabel. Dit kwaliteitskeurmerk van de onafhankelijke stichting Energie Prestatie Keur geeft aan dat het zonneboilersysteem aan hoge prestatie-eisen voldoet. Bij aanschaf van een zonneboilersysteem met Zonnekeur ontvangt u dan ook van de overheid een aantrekkelijke subsidie die kan oplopen tot honderden euros. De fabrikanten van zonneboilersystemen die dit label mogen dragen, zijn bovendien verplicht om op het apparaat aan te geven wat de jaarlijkse besparing is. Zij doen dit in GigaJoules. Zo ziet u dus in één oogopslag hoeveel u uitspaart op uw energierekening.

De consument geeft steeds meer geld uit aan luxe en de installateur heeft hiervoor veel te bieden. Het enige probleem is dat menig consument dit niet weet. Hier ligt een belangrijke taak voor zowel de installateur als leverancier. Het winnen van trouwe klanten en realiseren van een hogere omzet kan prima samengaan.

Helaas denkt een consument bij het verfraaien van cv technische zaken niet direct aan de mogelijkheden die de installateur hem kan bieden. Een goed voorbeeld is de trend in het wegwerken van radiatoren. De lelijke maar onmisbare radiator past niet in het ideaalplaatje en wordt, geïnspireerd door de vele klusprogrammas op televisie,

vaak voorzien van een standaard omkasting uit een van de vele Doe-Het-Zelf winkels. Helaas denkt men daarbij niet aan de gevolgen: een slechte regeling, minder warmteafgifte, de nodige moeite met schoonmaken etc. De populariteit van deze wegwerkmethoden geeft Radiatorthermostaten in uiteenlopende vormgeving.duidelijk aan dat er bij de hedendaagse consument meer behoefte is aan fraai vormgegeven materialen in de cv-installatie.

Advies en voorlichting
Ondanks deze toenemende behoefte worden veel installaties nog altijd voorzien van de traditionele materialen. Dit terwijl er genoeg luxe componenten verkrijgbaar zijn. Hier ligt een kans voor de installateur. Een goed advies en voorlichting over wat er tegenwoordig op de markt verkrijgbaar is. Daar heeft de consument behoefte aan en hiermee kan de installateur zich onderscheiden van de DHZ markt. Het resultaat van die inspanning is een hogere omzet en het vertrouwen en waardering van de klant. En deze klant zal niet aarzelen om in de toekomst wederom uw advies te vragen. Bij verschillende onderdelen van de cv installatie zijn eenvoudige aanpassingen die leiden tot een fraaier uiterlijk en meer comfort te realiseren. Vaak tegen geringe meerprijzen, die de consument best wil investeren, is er veel mogelijk.

Met de kille herfst- en winterkou in het vooruitzicht brengt DeLonghi een nieuw assortiment keramische bijverwarming op de markt. De toestellen mogen gezien worden. Ze hebben een compacte vormgeving en een antracietgrijze kleur met zilvergrijze accenten.

De 3 toestellen kunnen worden gebruikt als extra verwarming in de woonkamer, kantoor, veranda, slaapkamer, kinderkamer, speelkamer, vakantiehuisje, etc. De combinatie van een keramisch verwarmingselement en aluminium stroken verzekert een optimaal warmterendement. De apparaten hebben een maximaal vermogen van 1800 W en zijn geschikt als bijverwarming.

De bijverwarmingstoestellen beschikken over een regelbare thermostaat waarmee de gewenste temperatuur kan worden ingesteld, 2 vermogensstanden en een extra antivorststand. Dankzij een automatisch oscillerende basis wordt de warmte snel en gelijkmatig over de volledige ruimte verspreid. Het topmodel is eveneens uitgerust met een handig elektronisch bedieningspaneel met display waarmee de vermogensstanden en de thermostaat voor de instelling van de gewenste temperatuur, te bedienen is. Twee toestellen zijn voorzien van een ventilatiefunctie en komen daardoor ook in de zomer van pas om het hoofd koel te houden.

Met de Play van Jaga kunnen zelfs kinderen warmlopen voor een unieke radiator. De vierkleurige Play4Girls of Play4Boys vragen gewoon om je er lekker tegenaan te nestelen. En dat kan ook, want met de Low H2O-warmtewisselaar binnenin heeft deze radiator een veilige aanraaktemperatuur. De omkasting is van MDF, zodat de radiator niet alleen een speelse vorm kan aannemen, maar ook relatief zacht aanvoelt. De afgeronde hoeken en de zorgvuldig weggewerkte aansluitingen maken de veiligheid compleet.

Jaga, specialist in klimaatbeheersingsoplossingen, heeft met de Play een unieke verwarming toegevoegd aan haar assortiment designradiatoren. De diverse uitvoeringen lijken op het eerste gezicht op een kleurenwaaier. De kindervarianten hebben vier pasteltinten voor girls en vier wat meer uitgesproken kleuren voor boys. De veilige uitvoering met MDF-omkasting maakt ze niet alleen geschikt voor de kinderkamer, maar zeker ook voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven, ziekenhuizen of scholen.

Constant binnenklimaat
De Low H2O-warmtewisselaar in de Play zorgt niet alleen voor veilige warmte, maar ook voor een laag energiegebruik en de mogelijkheid om de radiator te combineren met lagetemperatuursystemen. Bovendien reageert deze warmtewisselaar razendsnel op temperatuursschommelingen, zodat er altijd een constant binnenklimaat heerst. De radiator kan optioneel worden voorzien van een onderrooster, een penseelrooster en Dynamic Boost Effect, waardoor de warmte zich desgewenst extra snel door de ruimte verspreid en het er in een mum van tijd zeer behaaglijk is. Ten slotte is het ook mogelijk om de Play uit te rusten met Jaga oXygen. Dit systeem zorgt voor een ademende radiator, waarbij muffe binnenlucht wordt vervangen door razendsnel verwarmde verse buitenlucht. Met oXygen zorgt de Play ervoor dat kinderen altijd gezonde lucht kunnen inademen.

De afgelopen winter was met een gemiddelde temperatuur van 1,1 eC en 42 dagen sneeuwbedekking de koudste en langste sinds 1996. Eén van de gevolgen: een torenhoge energierekening aan het einde van het jaar, ondanks de relatief lage energieprijzen. Met een krachtige, geldbesparende en verplaatsbare laserkachel van Zibro kun je gericht (bij)verwarmen. Zo voorkom je een hoge energierekening.

Dure CV
Vanaf het najaar worden de dagen korter en daalt de temperatuur. Vooral s avonds kan het in huis knap kil worden en is de verleiding groot om de energie-intensieve centrale verwarming in te schakelen. Voor het verwarmen van bijvoorbeeld de woonkamer gedurende een paar uurtjes is een centrale verwarming bijzonder inefficiënt en daarmee onnodig duur. Zeker als de energieprijzen gaan stijgen. Een Zibro laserkachel biedt uitkomst. De mobiele en innovatieve kachels bieden direct warmte in elke ruimte en zijn voorzien van slimme technologieën waaronder een timer en boosterstart voor het tijdig en extra snel verwarmen van de ruimte.

Slimme sensor
De nieuwste vinding van Zibro is de bewegingssensor die er voor zorgt dat de kachel niet onnodig blijft branden. Als de slimme sensor gedurende tien minuten geen beweging waarneemt schakelt deze automatisch naar een lager verbrandingsniveau. In combinatie met de nieuwe spaarstandfunctie zorgt deze sensor voor een extra energiebesparing tot wel 19%. Zibro levert voor haar mobiele kachels hoogefficiënte en geurarme brandstoffen.

Energiebesparing
Door met een laserkachel van Zibro een bepaalde ruimte te verwarmen, in plaats van het hele huis met de cv, bespaar je al gauw honderden euros per jaar. De investering in een laserkachel is daarom doorgaans binnen twee jaar weer terugverdiend. Zibro laserkachels hebben standaard vier jaar garantie en zijn geschikt voor ruimtes van 40 tot 255 vierkante meter.

Geen energie verspillen en het toch behaaglijk warm hebben. Dat is de grote kracht van gericht verwarmen. Door in koude perioden niet het hele huis maar alleen de ruimte te verwarmen waarin je aanwezig bent, kun je jaarlijks al gauw honderden euros besparen op je energiekosten. Dit najaar introduceert Zibro, al meer dan 25 jaar specialist in klimaatbeheersing, een unieke designkachel. Het is de eerste verplaatsbare laserkachel die je volledig kunt afstemmen op het interieur. Uiteraard is de kachel ook zeer geschikt voor ruimten zonder centrale verwarming.

Design
De nieuwe, verplaatsbare designkachel (type SRE 25 E) van Zibro heeft een modern RVS frontpaneel. Met een simpele handbeweging is deze te verwisselen door een frontpaneel dat afgestemd is op het eigen interieur. Zibro biedt de keuze uit maar liefst 37 ontwerpen waaronder trendy designs, dierenprints en moderne kleuren. Daarnaast kun je via de website van Zibro ook eenvoudig je eigen paneel ontwerpen; bijvoorbeeld met een eigen digitale foto of tekening.

Comfortabel en veilig
Wanneer het in een bepaalde kamer kil wordt, is de verleiding groot om de energie-intensieve centrale verwarming aan te zetten. Echter, gericht verwarmen is effectiever en levert een kostenbesparing op. De nieuwe designkachel van Zibro is uitgerust met alle comfort van een CV zoals een thermostaat en dagtimer. De stille, ingebouwde ventilator verspreidt de warmte snel en gelijkmatig in de ruimte. Voor een extra snelle verwarming (bij extreme kou) kan de boosterstart worden ingeschakeld. Twee vlamsensoren garanderen een veilige en schone verbranding.

De nieuwe Zibro designverwarming SRE 25 E is geschikt voor ruimtes van 40 tot 105 kubieke meter. Verkoopadviesprijs: € 398 (inclusief één gratis wisselfront)

Elektrische verwarming is al jaren zeer succesvol in Zuid-Europa, vooral in Frankrijk is elektrische verwarming een gangbare verwarmingsoplossing. Stilaan bereikt deze trend ook de rest van Europa. Om aan de stijgende vraag naar elektrische verwarming tegemoet te komen, lanceert Radson een uitgebreid gamma elektrische radiatoren.

Voordelen van elektrisch verwarmen
Elektrisch verwarmen biedt een aantal voordelen. Verschillende leefruimtes kunnen apart verwarmd worden. Deze verwarmingsbron kan volledig los van het centrale verwarmingssysteem aangesloten worden. Zo kunnen kleine ruimtes, zoals vb. de badkamer, snel en voordelig verwarmd worden. Elektrische radiatoren hebben een lage contacttemperatuur en zijn eenvoudig in gebruik. De elektronische thermostaat garandeert een snelle opwarming en homogene temperatuur over de volledige oppervlakte van het toestel. Het multifunctioneel regelsysteem is programmeerbaar via stuurdraad met 6 commandos (comfort, laag, vorstvrij, uit, -1°C, -2°C). Ruime keuze elektrische radiatoren Radson beschikt over een veelzijdig assortiment elektrische radiatoren, in tal van verschillende types, afmetingen en kleuren. Voor elke badkamer, living of keuken biedt Radson verrassende verwarmingsoplossingen.

Deze radiatoren zijn met onzichtbare lasnaden gelaserlast en worden vervolgens voorzien van een beschermde grondlaag (anti-corrosie behandeling) via de elektroforese-techniek. Tenslotte worden ze met een hoogkwalitatieve epoxy-poederlak gecoat.De elektrische radiatoren worden standaard in RAL 9016 geleverd. Verkrijgbaar in een hele reeks RAL-kleuren, zelfs hoogwaardig chroom, zullen ze elk interieur tot zijn recht doen komen. De elektrische radiatoren zijn bovendien leverbaar met een aantal handige accessoires waaronder een luxe handdoekdrager.

Uitgebreid gamma
De elektrische paneelradiatoren hebben een geprofileerd voorpaneel en sierlijke bovenbekleding dat het geheel een aangenaam en discreet uitzicht geeft. De paneelradiatoren zijn via een multifunctionele regeling makkelijk programmeerbaar. Ze zorgen voor een snelle opwarming en een homogene temperatuur over de volledig oppervlakte van het toestel. Deze paneelradiatoren zijn uitsluitend in wit RAL 9010 verkrijgbaar. De elektrische designradiatoren hebben een vlak voorpaneel dat makkelijk te onderhouden is. De paneelradiatoren zijn voorzien van decoratieve zijbekledingen en een elegant bovenrooster. Bovendien is de thermostaat aan de achterkant van het paneel bevestigd, waardoor deze radiator soberheid uitstraalt.

Deze elektrische paneelradiatoren zijn in 4 speciale graniet afwerkingen verkrijgbaar, nl. zandkleurig, grijs, wit en zwart. De elektrische kolomradiator bevat elektrische, buisvormige elementen met warmtegeleidende vloeistof. De kolomradiator werd gecreëerd volgens de meest moderne productietechnologieën op de markt. Laserlassen maakt komaf met lasnaden en zorgt voor een glad oppervlak. Binnen in de radiator voorkomt het lasresten, vermindert het de wrijving en het risico op corrosie.

Het resultaat is een efficiënte radiator die langer meegaat
De elektrische badkamerradiatoren zijn ontwikkeld met een oog voor design. De badkamerradiatoren zijn verkrijgbaar in een hele reeks RAL- kleuren, zelfs in hoogwaardig chroom. Een bijkomend pluspunt is dat deze radiatoren (standaard/ in optie) geleverd worden met een controle box muzieksysteem met FM-radio. Onderaan de badkamerradiator is in optie een Turbo-systeem verkrijgbaar dat uw badkamer extra verwarmt; heel handig om de ruimte snel en krachtig op te warmen op om het even welk moment van de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in elk seizoen. De elektrische handdoekdrogers zijn uitgerust met een tweepolige kast aan/uit. Deze elektrische radiatoren zijn eenvoudig te plaatsen: tijdens de installatie kan het bedieningspaneeltje bovenaan of onderaan geplaatst worden. Er zijn 2 aansluitingsmogelijkheden, ingebouwde of zichtbare kabel. De radiator vereist geen enkele instelling en is verkrijgbaar in 2 kleuren: wit of chroom. Uitgebreid gamma radiatoren met hoge warmteafgifte. De elektrische paneel-, design-, kolom- en badkamerradiatoren zijn verkrijgbaar in warmteafgiften gaande van 400 tot 2000 Watt.